Tam, kde přistálo UFO

Tam, kde přistálo UFO

Všeobecně se má za to, že mimozemšťané k nám míří v takzvaných létajících talířích, tedy ve strojích, jejichž základna je kruhového, popřípadě elipsovitého tvaru. Kdo ale byl na ostrově Pag, ten už jistojistě ví, že přistávací plocha mimozemských civilizací má tvar trojúhelníku.

Kruhy v obilí nebo ve vysoké trávě nejsou nic proti obrazci trojúhelníkového tvaru, který se nachází těsně pod vrcholem kopce nazývaném Chorvaty Veli Tusto Celo. V kamenité krajině je zřetelně vidět bledý trojúhelník. Vyplňují jej o něco světlejší a mnohem drobnější kamínky, než na jaké narazíte v okolním terénu. Na vrcholu kopce pak naleznete několik skupinek symetricky uspořádaných kamenných mohyl, většinou opět do trojúhelníkovitého tvaru.

Ne všechny teorie o vzniku obrazce na chorvatském ostrově Pag, který byl poprvé zaznamenán v roce 1999, ale poukazují na příchod mimozemských civilizací. Někteří tvrdí, že jde o pradávnou kopii hvězdného systému orientovanou ke hvězdě Sírius, jiní vidí v obrazci Nejsvětější Trojici. Jedna z teorií datuje vznik trojúhelníku do období před dvanácti tisíci lety, jiná jej označuje za novodobý jev. Podle tvrzení místních ale nejsou přelety UFO nad touto lokalitou ničím výjimečným.

Pokud můžeme věřit odborníkům, pak kameny z trojúhelníku pod ultrafialovým zářením svítí červeně. Tento jev je připisován horninám vystaveným po nějaký čas nadměrné teplotě. Navíc mají kameny v trojúhelníku jiné fyzikální vlastnosti, než horniny v okolí.

Někteří z návštěvníků tvrdí, že mají v těchto místech zvláštní pocity. Také prý tu zčistajasna vypadává signál mobilních telefonů. Ať už je to jak chce, jisté je, že místo samotné má v sobě určitou magii a kouzlo, která pohltí každého příchozího. Už sama cesta k záhadnému trojúhelníku by se dala nazvat přinejmenším dobrodružnou, protože vede po velmi ostrých rozpukaných kamenech. Připadáte si, jako když kráčíte po jehlách a musíte dávat velmi dobrý pozor, abyste neupadli. Okolo vás je měsíční krajina – jen kámen a vše spalující slunce. Vrchol kopce Veli Tusto Celo poskytne naopak uklidňující pohled na mořskou hladinu. V náhodném návštěvníkovi se tu vystřídá celá řada pocitů a emocí. Jeden je ale převládající. Nikdo by tu nechtěl zůstat natrvalo.