Naučná stezka Dářská rašeliniště zavede návštěvníky do míst, kam se dříve nedostali

Naučná stezka Dářská rašeliniště zavede návštěvníky do míst, kam se dříve nedostali

Poslední z plánovaných úprav naučné stezky Dářská rašeliniště – oprava haťového a povalového chodníku – byla dokončena. Jedinou vadou na kráse je nyní téměř katastrofický stav mostku vedoucího přes vodoteč u obce Radostín.

„Naučná stezka je velmi hezká a zajímavá a určitě stojí za to si ji projít. Jenom mostek poblíž Radostína nás nemile překvapil, je přinejmenším nevyhovující,“ postěžoval si Jan Gross z Brna, který se se svou rodinou rád a pravidelně vydává na toulky krajinou Žďárských vrchů.

„O této situaci víme, budeme jednat o nápravě,“ uvedla starostka Radostína Ivana Chromá. Obec má dlouhodobý zájem na dobrých vztazích se Správou chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, která naučnou stezku vybudovala. Díky takovýmto aktivitám totiž místo poutá stále větší zájem turistů. „Já jsem sice starostkou pouze krátce, ale bydlím tady od narození, takže vím, že turisté, kteří mají zájem navštívit Dářská rašeliniště, dojedou autem k nám a odtud se vydávají po naučné stezce. Se Správou CHKO jsme v kontaktu a budeme se domlouvat na tom, jak mostek opravit,“ přitakala Ivana Chromá.

Vybudování naučné stezky Dářská rašeliniště bylo podle slov ochranářů během na dlouhou trať. Nejprve musela být o dvě třetiny zkrácena původní trasa. „Dříve se obcházelo celé Velké Dářko, v současné době návštěvníci prochází dvěma evropsky významnými lokalitami, kterými jsou Dářská rašeliniště a Radostínská rašeliniště. Instaloval se také mobiliář a naučné panely. To se uskutečnilo v loňském roce,“ připomenul mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Druhá část, zprůchodnění problematické části stezky, byla zrealizována letos. „Šlo v podstatě o obnovení povalového chodníku z osmdesátých let. Ale přibližně v jeho polovině jsme udělali odbočku s přístupem do Národní přírodní rezervace Dářko, do míst, kam nikdo z návštěvníků neměl dříve možnost vstoupit,“ vyjádřil se Jaromír Čejka.

Stometrová odbočka povalového chodníku vede přímo do nitra jediného blatkového porostu v širokém a dalekém okolí. Kromě vzácné borovice blatky si příchozí mohou povšimnout například suchopýru pochvatého, klikvy bahenní a nebo kyhanky sivolisté.

Tři a půl kilometru dlouhá trasa vede kroky turistů zachovalou přírodou. Její součástí jsou také dvě vyhlídková místa, z nichž jedno poskytuje panoramatický pohled na rybník a z druhého mohou příchozí přehlédnout opukové svahy radostínských strání a borový les.

„Stezka má celkem deset zastavení a návštěvníci na ni vstupují buď od Radostína nebo od hráze Velkého Dářka. Vede po modré turistické značce,“ připomenul Jaromír Čejka. „Zajímavostí je desátá zastávka, která uvádí do historie, konkrétně do doby, kdy se v krajině provádělo takzvané borkování. Dnes už by nikdo nepoznal tehdejší ničivé zásahy lidské ruky,“ dodal.

V loňském roce byl při příležitosti obnovení Naučné stezky Dářská rašeliniště vydán také nový průvodce.