Žďárské vrchy z pohledu geologů

Žďárské vrchy z pohledu geologů

Víte, že stáří rašeliniště Velké Dářko je odhadováno na dvanáct tisíc dvě stě osmdesát let? Nebo že typickou surovinou pro Žďárské vrchy byla železná ruda? Že převažujícím prvkem reliéfu, který je označován jako Žďárský, jsou ploché hřbety a jedinou výjimkou je výrazný zlomový svah mezi Žďírcem nad Doubravou a Škrdlovicemi?  

Více než šest set miliónů let se oblast Žďárských vrchů geologicky vyvíjela. Najdete tu křídové moře i rozsáhlá rašeliniště. A historicky i geologicky důležitá je i „železná minulost“ této oblasti. První zmínky o železných hamrech jsou už ze 14. století a nejrozsáhlejší kutací jámy leží v okolí Svratouchu, Kadova, Kuklíku, Samotína a Rudy.

Informativní skládačku o všech těchto geologických zajímavostech vydala před nedávnem Česká geologická služba ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Postupně se zaměřují na všechny naše chráněné krajinné oblasti. „Ve Žďárských vrších jde o první ucelenou práci na toto téma,“ říká Jaromír Čejka ze správy CHKO.

Publikace je k dostání jak na Správě Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, tak i na kontaktních místech České geologické služby.