LACMAN VYSOČINA ROAD - PROPOZICE

V sobotu 14. srpna bude ve Ždírci nad Doubravou odstartován jubilejní 10. ročník silničního cyklomaratonu. Svou vytrvalost si můžete vyzkoušet na trasách 88, 142 a 235 km. V článku najdete kompletní propozice závodu a kontakty na pořadatele.

TERMÍN: sobota 14.srpna 2004

ROČNÍK: jubilejní 10. ročník silničního cyklomaratonu

POŘADATEL: Město Ždírec nad Doubravou ve spolupráci s LACMAN s.r.o.

TRASY:
Trasa č. 1 - 88 km (převýšení 1130m)
Trasa č. 2 - 142 km (převýšení 1820m)
Trasa č. 3 - 235 km (převýšení 3077m)

VOLBA TRASY: Trasa č. 1 pouze při prezentaci!
Účastníci tras č. 2 a č. 3 se budou moci rozhodnout na 115. kilometru, kde se trasy rozdělují. Vjezd na trasu č. 3 bude po 14:00 uzavřen. Na trase č. 3 bude jedna tajná průjezdní kontrola.

KATEGORIE:
A - muži do 30-ti let (ročník 1975 a mladší)
B - muži do 40-ti let (ročník 1965 až 1974)
C - muži do 50-ti let (ročník 1955 až 1964)
D - muži nad 50 let (ročník 1954 a starší)
E - ženy do 40-ti let (ročník 1965 a mladší)
F - ženy nad 40 let (ročník 1964 a starší)
Pouze na trasu č. 1 budou prezentováni účastníci starší 15-ti let, na ostatní trasy od 18-ti let. U účastníků mladších 18-ti let vyžadujeme písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží účastník při prezentaci.

START: Ždírec nad Doubravou, ulice Chrudimská, v 08:00 hodin – hromadný.

CÍL: Ždírec nad Doubravou, ulice Chrudimská. Pro klasifikaci do výsledkové listiny časový limit v cíli do 19:00 hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen trasy č. 1 od 14:00, trasy č. 2 od 17:00 a trasy č. 3 od 19:00 u základní školy – před kanceláří závodu.

PŘIHLÁŠKY: Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo vyplňte elektronicky nejpozději 2.8.2004. U přihlášky zaslané poštou rozhoduje datum poštovního razítka, u elektronicky podané rozhoduje datum a čas odeslání vyplněného formuláře přihlášky. Přihlášky pro předem nepřihlášené pouze v pátek 13.8.2004 a v sobotu 14.8.2004 za zvýšenou cenu (trasa č. 1 za 360,- Kč a trasy č. 2 a 3 za 560,- Kč) bez nároku na suvenýr.
V přihlášce nezapomeňte uvést číslo účtu, ze kterého provádíte platbu startovného a datum platby, tyto údaje nám pomohou jednoznačně identifikovat Vaši platbu a vyhnete se tak možným problémům.
Adresa pro zasílání přihlášek poštou je: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou 582 63. Elektronickou přihlášku můžete podat na adrese http://www.lvr.cz.

STARTOVNÉ: Startovné pro trasu č. 1 je 300,- Kč, pro trasy č.2 a 3 je 500,- splatné do 2.8.2004, v ceně je suvenýr závodu. Rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele, nikoliv datum zaplacení. Po tomto termínu pouze v pátek 8.8.2004 a v sobotu 9.8.2004, cena pro trasu č. 1 je 360,- a pro trasy č. 2 a 3 je 560,- bez nároku na suvenýr. Zrušit zaplacený start je možné pouze písemně s datem odeslání do 4.8.2004, storno poplatek je 100,- Kč.
Platby startovného poukazujte na účet pořadatele 6015-1120817319/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození.

PREZENTACE: Ždírec nad Doubravou, Základní škola Chrudimská ul.
v pátek 13.8.2004 od 17:00 do 22:00 hodin
v sobotu 14.8.2004 od 05:00 do 07:30 hodin, ale riskujete pozdní příchod na start!
Pozor: vzhledem k elektronickému zpracování výsledků si připravte zálohu - jednu bankovku v hodnotě 500,- Kč na zapůjčení čipu, dostanete ji zpět po odevzdání čipu v cíli.
Prezentováni budou pouze účastníci, od kterých bude uvedena platba v našem bankovním výpisu do 12.8.2004. Prezentace na místě 13.8. a 14.8.2004 za zvýšené startovné.

OBČERSTVENÍ: na trase č. 1 jedno - (59 km)
na trase č. 2 dvě - (59, 108 km)
na trase č. 3 čtyři - (59, 108, 162, 198 km)
v cíli výběr ze dvou jídel

CENY: pro první tři v jednotlivých kategoriích - finanční
pro první tři družstva na trase č. 3 - věcné ceny
vítězové na trase č. 2 a č. 3 se stávají držiteli putovních pohárů města Ždírec nad Doubravou, ostatní věcné ceny budou losovány.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV: Na trase č. 3 bude vypsán závod tří a čtyřčlenných družstev bez rozdílu kategorií. Pro prezentaci družstva, která bude probíhat 13.8.2004 a 14.8.2004 v kanceláři závodu je třeba vyplnit přihlášku, kde uvedete název družstva, jméno, příjmení a startovní čísla členů družstva. Pořadí družstev bude tvořit součet cílových časů prvních třech členů družstva. Pro klasifikaci družstva musí závod dokončit tři členové.

PODMÍNKY: Plná cyklistická přilba je povinná! Závodník, který bude během závodu přistižen bez ochranné přilby nebude uveden v celkových výsledcích! Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí! Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat se zvýšenou opatrností pravidla silničního provozu podle zákona č.361/2000 Sb. Pořadatelé na trase závodu nemají pravomoc řídit silniční provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pro všechny trasy jsou stanoveny časové limity pro průjezd na průměr 20km/h. Při nedodržení nebudete zařazeni do výsledkové listiny, stejně tak, necháte-li se předjet sběrným vozem, který tvoří konec závodu a pojede na tento časový průměr.

UBYTOVÁNÍ: Pořadatel nezajišťuje. Nabízíme omezený počet přespání v tělocvičně v místě závodu.
Kontakty na ubytování:
Penzion Filippi Ždírec n.D., tel. 569 694 422
Penzion U Macháčků, tel. 569 694 439
Rekreační středisko Řeka, tel. 569 697 187
Rekreační středisko Štíří důl, Hluboká 1, tel. 569 697 115
Sokolovna Havlíčkova Borová, tel. 606 155 953
Hotel U zámku, Riegrova 6, Chotěboř, tel. 569 627 101
Pilnův statek, Železnohorská, Libice nad Doubravou, tel. 569 624 606
Vinárna U Pecinů, Mikuláše Střely 192, Krucemburk, 569 697 188

INFORMACE: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou 582 63, tel. 569 694 024,
Jiří Pavlíček, tel. 602 802 183, mistostarosta@zdirec.cz
Luboš Plíhal, tel. 723 199 204, cyklomaraton@zdirec.cz
www.lvr.cz

Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona.

Ždírec nad Doubravou v info systému e-Vysočina
Interaktivní mapa oblasti v info systému e-Vysočina
www.lvr.cz