Omezení horolezectví v CHKO Žďárské vrchy

Horolezectví je ve Žďárských vrších velmi populární sportovní aktivitou. Možná, ale mnoho lezců překvapí, že lezení v CHKO je povoleno výjimkou ošetřenou smlouvou mezi Českým horolezeckým svazem (ČHS) a správou CHKO. Tato výjimka zahrnuje různá omezení ať již časová tak i úplné zákazy lezení v některých lokalitách.


Krásné jarní počasí jistě láká k lezení, ale právě na jaře jsou některé skalní útvary z důvodu ochrany přírody uzavřeny. Horolezecká činnost je od 1.3. do 30.6. zakázána na těchto skalních útvarech:

Bílá skála - po zbytek roku sestup pouze slanění. Lezení v S stěně je zakázáno celoročně.
Ostrá skalka, Uhlíř, - skalky mezi Bílou skálou a Devíti skalami.
Zkamenělý zámek, Pivovar, Rybenské perničky, Štarkov a Tisůvka.

Celoročně je povolená horolezecká činnost na těchto skalních útvarech:
Drátník - jsou zakázány průstupy S stěnou - Krakonošovou zahrádkou. Doporučený sestup slaněním.
Čtyři palice -bez omezení čtyřpaličatá skupina Z důvodu vyhlášení rezervace je vyloučena z horolezecké činnosti skalka Opomenutá a Děvín. Z útvaru Tvrz sestup pouze slaněním.
Devět skal - horolezecká činnost je povolena v S stěnách hlavního hřebene a v jižní stěně Trůnu. Ze Záludné, Žďárské věže a z Královského zámku je povolen sestup pouze slaněním.
Malinské skály - bez omezení je skalní útvar Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok. Ostatní útvary jsou z horolezecké činnosti vyloučeny.
Milovské perničky - bez omezení je skalní útvar nad cestou. Na skalním útvaru pod cestou je lezení zakázáno.
Pasecká skála - celoročně povolena s výjimkou Omšelého hřebene, SV stěny Vyhlídky a Pernštejna, kde je zakázáno lezení v období od 1.3. do 30.6.
Vávrova skála, Rozštípená skála a Štěnice jsou celoročně povoleny.

Na ostatních skalních útvarech zde nevyjmenovaných je horolezectví zakázáno.

Jedná se k velké lítosti horolezců zejména o Černou skálu. Skálu, která byla díky své krásné V stěně s nejtěžšími výstupy v oblasti horolezci často vyhledávána. O povolení lezení na této skále byla vedena ze strany horolezců se správou CHKO dlouhá neúspěšná jednání, která vyvrcholila odstraněním osazených jistících prvků. Nutno dodat, že mnoho horolezců zákaz lezení na této lokalitě porušovalo, čímž byla vyjednávací pozice poměrně stížená.

Stejný avšak poněkud sporný postup užila správa CHKO na Pohledecké skále. Tato skála byla historicky využívána horolezci, ovšem později celý vrchol kopce včetně skal obsadila armáda a zřídila zde vojenský prostor a to ještě před vyhlášením CHKO v roce 1970. Proto také nikdy nebylo o výjimce pro tento útvar jednáno ani nebyl tento útvar zahrnut do žádných ze zvláště chráněných území. V minulých letech došlo ke zmenšení vojenského prostoru, které zpřístupnilo dvě skalní věže. Vrchol je také nadále využíván armádou a je trvale osídlen. Navíc zde byla povolena výstavba stožáru mobilního operátora. Přesto správa CHKO rozhodla o odstranění jistících prostředků a to navíc v době kdy se vedou jednání o podobě nové smlouvy mezi ČHS a správou CHKO.

Je však potěšitelné, že se jednání podle posledních zpráv přesouvají z roviny dvou vyhrocených protichůdných názorů do roviny hledání kompromisu. Určitě ochraně přírody neprospívá jen restriktivní a silový postoj ze strany správy CHKO. Zrovna tak horolezcům neprospívají excesy jako je dělání nových výstupů například na Prosíčkách, Brožově skalce nebo Hápově skále, které pro horolezectví nemají žádný význam a slouží jen k naplnění ega některých „lezců“.

Informace o omezení horolezecké činnosti na jednotlivých lokalitách najdete přímo na skalách ve formě nakreslených značek. Značky jsou popsány v článku "Obnovení značek omezení lezení "

Odkazy k článku Omezení horolezectví v CHKO Žďárské vrchy (otevírají se v novém okně)

Stránky horolezecké vrcholové komise Žďárských vrchů
Stránky CHKO Žďárské vrchy
Neoficiální stránky CHKO