Vyhlídka Klubačice nad Vírem

Tip na krátký výlet nás dovede z Víru na vyhlídku Klubačice a dál na hráz Vírské přehrady. I když vyhlídka Klubačice byla poprvé zpřístupněna a upravena v již v roce 1911 zůstávala v posledních letech návštěvníkům Víru utajena a dodnes není zanesena v turistické mapě.

Něco historie

Vír se stal centrem turistiky na přelomu 19. a 20. století díky činnosti hostinského Františka Šťastného. A právě jeden z těchto turistických spolků - stolová společnost svobodná obec "Dalibor" z Brna, zřídil v roce 1911 na vrcholu Klubačice zábradlí a zpřístupnil tak krásnou vyhlídku nad Vírským údolím. Proto se také vyhlídce po určitou dobu říkalo Daliborka.
Vyhlídka však byla v minulých letech cílem výstupu pouze místních nebo znalých, neboť k jejímu vrcholu nevedla značená cesta a téměř sto let staré zábradlí na vrcholu chátralo. V roce 2000 však klub vírských grandů za podpory nadace Open society found zábradlí opravil a v roce 2003 klub českých turistů vyznačil cestu tradiční značkou vedoucí k vrcholu - trojúhelníkem, v tomto případě červeným.

Vzhůru na cestu

Východiskem výletu je turistický rozcestník a mapa, umístěný v obci po pravé straně před mostem přes řeku Svratku (ve směru od Bystřice nad Pernštejnem). Od rozcestníku je již vlevo přes řeku vidět vrchol vyhlídky.
K němu se vydáte po červené značce přes zmíněný most. Těsně za ním na křižovatce je tabule, která upozorňuje na vyhlídku a seznamuje s rezervací Vírská skalka. Na tabuli je také šipka, bohužel tak nešťastně umístěná, že vás nasměruje na cestu do louky směrem k osamělému domu ve svahu - tudy cesta nevede! Pokračujte dál po červené turistické značce až k prvnímu domu po levé straně silnice. Před domem je v mezi sklípek a mezi domem a sklípkem stoupá vozová cesta. Na sklípku také najdete první trojúhelníkovou značku. Cesta poměrně strmě stoupá do lesa a pak začne traverzovat lesem nad masív Vírské skalky. Stezka je místy dosti strmá a úzká. Značená je však již dobře.
Výstup na vyhlídku trvá asi 30 minut až tři čtvrtě hodiny dle kondice.
Závěrečný krátký skalní hřeben vás pak dovede k zábradlí a před vámi se otevře krásný výhled do údolí.

Přírodní rezervace Vírská skalka

Vyhlídka je nejvyšším bodem skalního pásu Vírská skalka. Ve skutečnosti se jedná o mohutný skalní masiv téměř půl kilometru dlouhý a sto metrů vysoký. Vírská skalka je posledním skaliskem která lemují hluboké údolí Svratky mezi Dalečínem a Vírem. Údolí je dnes zatopené vodami Vírské přehrady a tak jen Vírská skalka s vrcholem Klubačice nám dává představu o jeho mohutnosti.
Vírská skalka je přírodní rezervací na jejíž svazích rostou chráněné druhy rostlin. Vaší pozornosti zřejmě také neujdou skalnaté žlaby vyplněné sutí, které místu dávají horský ráz.

Sestup

Vrátit se zpět do Víru je možno stejnou cestou. My se však vydáme dál ve směru
výstupu. Cesta traverzuje svahy k Vírské přehradě a není již značená turistickou značkou. Na stromech však najdete místní značení a cesta je jasná. Mezi stromy tak budete moci obdivovat hráz Vírské přehrady v nedradičním pohledu ze předu a ze shora. Po necelém kilometru vystoupíte z lesa na levé straně koruny hráze přehrady. Přejdete přes hráz a vydáte se po silnici dolů do Víru. V první serpentině silnice se napojíte na červenou turistickou značku, která vás dovede zpět k mapě a rozcestníku ve Víru.

Přehrada Vír I.

Přehradní nádrž Vír I. byla dána do provozu v roce 1958. Její vzdutí měří kolem 10km a začíná nedaleko pod Dalečínem. Stálé nadržení nádrže představuje 3.800 mil m3 vody při nadmořské výšce hladiny 422m n.m. Maximální hladina je 469m n.m. Celková zatopená plocha 223,6 ha. Koruna hráze je v nadmořské výšce 470,94 m n.m.. Hráz je dlouhá 390 m šířka koruny 9 m. Výška nade dnem 66,2m. V zaplaveném údolí ležela obec Chudobín, která je dnes na dně přehrady. Součástí přehradní hráze je elektrárna s výkonem 2x6,0 MW. Elektrárnu pohání dvě Francisovy turbíny se spádem 18 - 65 m.

Závěr

Jedná se o krátkou vycházkou celkové délce cca 2.5 km. Vzhledem k převýšení a terénu však počítejte minimálně s hodinou času - spíš více vzhledem k zastávkám. Vhodná je pevnější obuv.
Cestu však zvládne bez každý zdravý člověk i malé děti.
Na kola zapomeňte pokud je nechcete tlačit. Drsnější bikeři by trasu asi zvládli, berte však ohled na pěší vzhledem k úzkým a strmým stezkám. A vězte, že je kam padat.
Zkušenost s domorodci - o vyznačené cestě moc neví a na vyhlídku posílají z hráze - tedy cestou, kterou jste sestoupili.

Odkazy k článku (otevírají se v novém okně)

Interaktivní mapa oblasti na e-vysocina.cz
Obec Vír na E-vysočina
Obec Vír