Vyhlídková cesta kolem Nového Města

Vyhlídková cesta kolem Nového Města Tato trasa vás zavede na historická a zajímavá místa v okolí Nového Města na Moravě a zároveň na místo s krásnými výhledy na Nové Město na Moravě.

Délka trasy: 18 - 25 km (podle výběru navštívených míst)

Nejnižší místa: Nové Město na Moravě - Olešná cca 590mnm

Nejvyšší body: Kalvárie 675mnm, Sýsův kopec 698mnm, Šibenice 706mnm, Harusův kopec 741mnm, Vávrova skála 749mnm

Jízdní kola: trasa je velmi vhodná jako nepříliš náročný cyklistický výlet.

Celá trasa vede po zpevněných a dobrých polních cestách a je sjízdná na horských, trekingových a crossových kolech. Spojovací silnice, po kterých trasa částečně vede jsou s minimálním provozem.

Nejnáročnější stoupání jsou z Nového Města k Hornímu Dvoru (1km převýšení cca 60m) a z Pohledce nad Maršovice (1km převýšení převýšení cca50m). Náročnější stoupání vás čekají pouze pokud se rozhodnete vystoupit na Vávrovu skálu a Harusův kopec.

Občerstevní:Olešná (pouze v letní sezóně - nejisté), Zubří (bez jídla), Pohledec (pouze v letní sezóně - nejisté), Maršovice (Maršovská rychta, penzion a restaurace Romantika) koupaliště Nové Město (pouze v letní sezóně), hotel Ski.

Výchozím bodem je náměstí Vratislava z Pernštejna v Novém Městě na Moravě. Průchodem kolem renesančního zámku na autobusové nádraží. Odtud k silnici č.150 (Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem). Přes silnici kolem hostince "Za Vodou" do prudkého stoupání Jánské ulice, na jeho vrcholu doleva alejí k Hornímu Dvoru (1km).Z aleje se otvírají výhledy na Nové Město

Za statkem se cesta rozděluje.

Pokud chcete vystoupit na vrchol Kalvarie (675 mnm) dejte se vlevo po stoupající cestě, po té po krátké travnaté mezi do lesa a na vrchol ( od dvora 300m).

Jinak pokračujte dál po cestě podél zahrádek k Trnce prvnímu ze soustavy rybníků. (Trnka, Křivka, Němec). Cesta se u rybníka Křivka stáčí k severu podél lesa až k rozcestí. Odbočíme do lesa Malé Míchovy. Vpravo mezi stromy prosvítají rybníky a směrem k nim odbočuje několik cest. Držíme se stále původního jiho východního směru (cesta je místy špatně znatelná) až k okraji lesa. Před námi je stará ovocná alej a vlevo je vidět střecha Dvora Cizendorf. Alejí až na její konec k cestě vedoucí ke dvoru. (od Horního Dvora 2km). Odtud do prava po široké polní cestě k zemědělskému družstvu. Výhledy na Novou Ves. Cesta ústí na spojovací silnici Nová Ves - Olešná (od Dvora Cizendrof 800m). Zde do leva po silnici do mírného stoupání. Přetneme silnici č.385 a následuje sjezd do Olešné. (Otvírají se postupně výhledy na Harusův kopec, Šibenici, Pohledeckou skálu, Olešnou a Zubří).

V Olešné diagonálně přes silnici č.150 k cestě vedoucí ke kostelu, kolem kostela pod školou na spojovací silnici Olešná - Zubří. (od zem.družstva 2,5km). Je zde výletiště a stánek s možností občerstvení.

Spojovací silnicí vede modrá turistická značka. Po značce k severu do Zubří. (Vlevo postupně výhled na Harusův kopec, Nové Město a Rokytno)

V Zubří značka pokračuje stále v S směru. (cca 500m dál po značce možnost koupání v Zuberském rybníku) Odbočíme ze značky směrem k prodejně. Obejdeme ji zprava a kolem rybníčku na náves před budovu hostince a obecního úřadu. Budovu obejdeme zprava. Cesta po několika metrech přechází v úvoz. Před ním vlevo kolem stodoly a mohutných smrků se dostaneme na spojovací silnici Zubří - Pohledec

Tento úsek skýtá nádherné výhledy směrem k Novému Městu a za příznivých podmínek až na Arnolecké hory. Silnice po 2km ustí na silnici č.360 Nové Město - Jimramov.

Zde je možno, pokud vás neodradí prudké stoupání, udělat zajížďku na Vávrovu skálu - zajímavý skalní útvar s dalekým výhledem. Návrat je zřejmě nutný po stejné cestě, neboť louky pod Vávrovou skálou kudy se dalo dříve sjet do údolí potoka Bezděčky jsou nyní rozdělené oplocenými pastvinami.

Na křižovatce vlevo a projdeme téměř celým Pohledcem. Na konci vesnice před začátkem závěrečného prudkého klesání křižuje silnici asfaltová ulice. (od křižovatky cca 1km) Do ulice vpravo kolem statku k potoku Bezděčka, přes něj do dlouhého přímého stoupání, které ústí na žlutou značenou cestu Maršovice - Studnice. Zde vlevo na vrchol stoupání.

V místě kde stoupání vrcholí a cesta se mění v asfaltovou je možné udělat krátkou odbočku na vrchol Sýsova kopce (698 mnm). Na vrcholu je vodárna a je odsud krásný výhled na Nové Město, Harusův kopec a k severu na Vávrovu skálu, Pohledec a Studnice.

Po značce do Maršovic dokud nenarazíme na modrou značku místního značení (čtverec úhlopříčně rozdělený na modrý a bílý trojúhelník). (z Pohledce 2km). Po značce k Novoměstskému koupališti (1km) a dále k hotelu SKI. (1km).

Dobrodružnější a zdatnější povahy mohou od hotelu SKI vystoupat po modré značce (test zdatnosti) na vrchol Harusova kopce (741 mnm) a odtud se pokusit po špatně znatelné cestě přejít na Šibenici ( 706 mnm). (ze sedla mezi Harusovým kopcem a Šibenicí výhledy k SV) Z vrcholu šibenice od kříže směrem k SV na prudce klesající cestu ústící na silnici Nové Město - Vlachovice, přibližně proti továrně Medin a po silnici do Nového města. (od hotelu SKI na náměstí cca 4km)

Jinak od hotelu SKI po červené značce místního značení kolem Černého rybníka zpět do Nového Města. (od hotelu SKI na náměstí cca 3km).