Nejvíce pokut zaplatíme za své psí miláčky

Ať už na policisty nadáváme nebo jsme jejich příznivci, jedno jim rozhodně nemůžeme upřít. Jsou tady, aby nám pomohli a ochránili náš majetek, zdraví a někdy i život.   

A jak prožila Městská policie v Novém Městě na Moravě loňský rok? Na to snad nejlépe odpoví velitel Petr Gregor.

Kolik zásahů jste v loňském roce absolvovali?

Asi bych měl začít celkovým počtem přestupků. Těch bylo 1292. Když budeme srovnávat s rokem předchozím, pak je to asi o 280 případů více. V pokutách bylo uloženo 257 600Kč, vloni 252 200Kč. Pokud bychom to měli hodnotit pouze podle těchto údajů, pak by se dalo říct, že je sice vyšší počet přestupků, ale zato s menší společenskou závažností. Je ovšem pravdou, že se do výsledku mohl promítnout i rozsah měření rychlosti. V loňském roce se měřilo o něco méně, než v předchozím roce.

Zajímavý je nárůst přestupků ve veřejném pořádku. Nejvíce pokut zaplatili občané za znečišťování veřejného prostranství. Stále se množí znečisťování laviček mládeží sedající na opěradlech laviček se zablácenými botami na sedáku a dále na znečisťování veřejného prostranství odhozenými nedopalky. Tyto nešvary se nejčastěji vyskytují v okolí nádražní budovy. Běžné jsou pak také v opilosti rozbíjené láhve, či převracené popelnice.

A pak to jsou to hlavně případy, kdy majitelé venčí svého psa a exkrementy neuklidí, ale nechají je tam, kde jejich čtyřnohý přítel vykoná svou potřebu. Dříve to bývalo zařazeno do škatulky porušení vyhlášky, dnes už jsou postihy daleko větší. To se týká nejen města samotného, ale i jeho místních částí.

Na místních částech ale policii tak často vidět není…

Je pravda, že se tam jezdí mnohem méně, většinou pouze na zavolání. Ale když už tam policisté jedou, snaží se většinou vyřešit více problémů najednou.

Jaké další přestupky kromě znečišťování veřejného prostranství v loňském roce narostly?

Šlo převážně o porušování vyhlášek města. Například ničení zeleně auty zaparkovanými v trávě. Nebo třeba neplacení poplatků ze psů. I když se přístup chovatelů v mnoha ohledech zlepši, je problémů s psími mazlíčky stále poměrně dost. Setkáváme se často s tím, že si majitel koupí psa, ale patřičně se mu nevěnuje. Navíc jsou teď v módě vysunovací vodítka. Tím dochází k situacím, kdy majitel psa nezvládne povelem a vodítko nesplňuje ten účel, který by mělo. Množí se pak případy, že se psi vzájemně pokoušou za bedlivého dozoru svých pánů. Abychom těmto nepříjemnostem alespoň trochu zabránili, domluvili jsme se s místními kynology na takové menší osvětové akci. Umožníme majitelům psů, aby se mohli zdarma naučit, jak své čtyřnohé přátele ovládat, jak je začít cvičit a vštípit jim základní návyky. Jde o to, aby pes začal pociťovat k chovateli respekt a naučil se přinejmenším základním povelům. Při těchto akcích, které se budou odehrávat v areálu kynologů, budeme rozdávat i sáčky na psí exkrementy. Navíc se výcviku zúčastní i některý z našich strážníků, ten tímto způsobem pozná nejen psy, ale i jejich majitele. To by mohlo pomoci třeba v případě, že se pes ztratí. Budeme alespoň vědět, kam jej vrátit a nemusíme ho vozit do útulku.

Je v Novém Městě hodně zaběhnutých psů?

Situace je rok co rok stejná, plus mínus dva psi. V loňském roce jich bylo dvacet tři.

Máte ve vašich řadách strážníka specielně vycvičeného na odchyt zatoulaných psů?

Jsou vyškoleni dva. Ti by měli být schopni zvládnout jakékoliv plemeno. Ale samozřejmě pokud se zaběhne nějaký malý pes, pak si na něj troufnou i nevyškolení. Pomůcky na odchyt mají. Zatoulané psy pak dáme do našeho záchytného kotce, kde ale mohou být jen po krátkou dobu, to znamená, než je nález zvířete vyhlášen rozhlasem. Pak máme smlouvu se žďárským útulkem, kam je následně převážíme, pokud se nepodaří včas najít majitele.

Která část města je nejproblematičtější?

Nejproblematičtější jsou místa, kde je největší koncentrace restaurací. Jde hlavně o ulici Malou, tam jsou během sto metrů tři restaurace, dokonce nonstop. Další nonstop máme na náměstí, takže musíme strážníky nějak rozložit na obě tyto lokality. Tím pádem se může stát, že někde něco uteče. Velkým pomocníkem by pro nás byly kamerové systémy, ke kterým postupně směřujeme.

Setkáváte se často s agresivitou?

Nejhorší zákroky jsou s podnapilými. Není možné odhadnout, jak se takový člověk zachová. Často je jejich chování nevyzpytatelné, protože je neovládá rozum, ale alkohol. Navíc je teď nový fenomén – drogy. Ty jsou ještě zákeřnější, protože ten člověk se na první pohled chová zcela normálně, ale zdání klame.

Tím chcete říct, že se s drogově závislými setkáváte i v Novém Městě?

Řeknu to jinak. Na drogy se specializuje státní policie. Takže my jakýkoliv poznatek o drogách předáváme kolegům. A oni s ním pak pracují. Náš zásah by mohl spíš něco pokazit než být přínosný.

 
 

 

Připomeňte nějaký významnější případ z loňského roku.

Za zmínku určitě stojí případ zadržení dvou lupičů. Novoměstská policie provádí střežení objektů v rámci „pultu centrální ochrany“. Jsme rádi, že je takzvaných „ostrých“ výjezdů málo, ale přesto jeden vloni byl. Podařilo se zadržet dva pachatele, kteří se vloupali do objektu.

Míváte problémy při vybírání pokut?

Při jednání s lidmi jsou vždycky problémy. Při každé poradě říkám, že takové vyřešení přestupku, kdy strážník uloží pokutu a pokutovaný odchází spokojený, je vrchol policejní práce. Ten člověk pochopil, že se něčeho dopustil, ale zároveň odchází přesvědčený, že z toho vyšel relativně dobře. Ten zážitek si nějakým způsobem v sobě uchová, a jakmile příště nastane stejná situace, pak si na to vzpomene a podle toho zareaguje. Zároveň se nevytváří komunikační blok mezi tímto člověkem a strážníkem. V budoucnu pak, při řešení jiného případu, kdy bude naopak strážník pomoc tohoto člověka potřebovat, například při nějakém svědectví, se nesetká s odporem.

Takže vaši policisté mohou i leccos odpustit?

To nejenom naši. Ale také ne vždy. Například při měření rychlosti zákon přímo nařizuje povinnost uložit pokutu a navíc je zde pevně stanovená sazba. Nelze ji snížit ani zvýšit. Pro nás je to svým způsobem jednodušší, protože nemusíme nic obhajovat. Ale u každého jiného přestupku je dobré zohlednit okolnosti. A také to, jestli se člověk dopouští přestupků často nebo jestli se to stalo poprvé. Kromě toho záleží také na stupni společenské nebezpečnosti, tedy jaký dopad to bude mít na okolí. Na všech těchto faktorech záleží, jestli přidáme nebo ubereme. Vždy by se měly zvažovat okolnosti.

Jakou nejvyšší pokutu jste vloni udělili a za co?

My jsme limitováni tím, že udělujeme pokuty pouze v blokovém řízení. Jejich výše je tisíc korun, krom některých přestupků v dopravě kde lze uložit i více. Obecně nejvyšší pokuty jsou za krádeže. Těch bylo v loňském roce méně než v předchozím období.

Nedělejme si iluze o tom, že by přestupky ve městě úplně ustaly. A stejně tak zůstanou i pokuty ať už se nám to líbí nebo ne. Městská policie je tu od toho, aby dohlížela na pořádek a dodržování zákonů. Devět novoměstských strážníků má ale i jinou práci, než jen hon na hříšníky. Tak například pomáhají při konání společenských a kulturních akcí a cizí jim není ani preventivní činnost, třeba besedy ve školách a školkách.