Dvě ornitologické pozvánky

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině připravila dvě zajímavé akce pro odbornou i laickou veřejnost.     

Místem konání první z nich je Babín. Terénní stanice se nachází u hráze rybníka a od pátku 11. dubna do neděle 13. dubna zde budou probíhat exkurze, večerní výpravy za sovím houkáním a vyhledávání a značení doupných stromů v lesích. Zájemci se mohou seznámit s aktualitami v oblasti ochrany ptáků, ptačích lokalit na Vysočině a podobně.

 

Program víkendové akce je následující: V pátek se začíná individuálním programem (vyhledávání a značení doupných stromů v lesích či kroužkování protahujících ptáků). Noc z pátku na sobotu bude patřit nočním ptákům. Výpravy za houkáním výra velkého, sýce rousného a kulíška nejmenšího započnou v 19 hodin.

 

Sobotní výlet povede z Babína k Matějovskému rybníku, odtud do Matějova, dále Rosička, Veselský rybník a oběd všechny čeká v Novém Veselí. Vychází se v 8 hodin.  Úderem 14. hodiny bude zahájena členská schůze Pobočky ČSO na Vysočině v sále Obecního úřadu Nové Veselí. Následuje seminář a diskuse o ochraně doupných stromů. Na to bude volně navazovat jejich vyhledávání v lesích a v noci se opět zaposloucháme do sovího houkání.

 

V neděli je pro zájemce připraven další výlet. Začíná opět v 8 hodin a povede nás před lom „Štěnice“ k Rozštípené skále a řece Sázavě, kde je možné spatřit ptačí druhy provázející proudící tok, jako je třeba ledňáček říční, skorec vodní nebo konipas horský. Na odpoledne je přichystán individuální program.

 

Pro přespolní bude zajištěn nocleh přímo v terénní stanici. Ochranáři doporučují zamluvit předem a to na tel. čísle 608 036 024 nebo na mailové adrese vojtech.kodet@email.cz. Spacáky s sebou!

 

Hned následující víkend je připravena další ornitologická akce. Tentokrát se spolu s ochranáři vydáme po hnízdních lokalitách sýce rousného. Sraz bude v sobotu 19. dubna v 9 hodin na parkovišti u chaty „Studnice“ ve stejnojmenné vesničce. Trasa dlouhá osm kilometrů povede přes Pohledeckou skálu, Vlčí kámen, Koníkov, Odranec a Kuklík zpět do Studnic. Organizátoři doporučují vysokou pevnou obuv a vhodné oblečení.

 

Tentokrát nejde pouze o poslech hlasových projevů. Pokud ornitologové doupný strom sýce rousného naleznou, slibují i vizuální kontakt. Kromě tohoto druhu můžete zahlédnout třeba čápa černého, který má svou hnízdní lokalitu právě nedaleko Studnic.

 

 Už devatenáct let podnikají ochranáři se zájemci procházku po tomto cípu Vysočiny. Tentokrát chystají novinku, a sice zkrácenou trasu pro rodiče s dětmi.