1. cenu ve třídění komunálního odpadu získal Žďár nad Sázavou

V celorepublikové soutěži zaměřené na třídění odpadu vyhrál Žďár nad Sázavou. Na otázku jak to, že jsou tak úspěšní, mi odpověděl starosta města Mgr. Jaromír Brychta.

„Cenu jsme dostali na základě toho, že nám to tu šlape. Separaci postupně zavádíme od roku 94, od roku 1995 máme třídící linku, sběrný dvůr funguje od roku 95, kompostárna od roku 97, nápojové kartony třídíme od roku 2003 a bílé sklo od roku 2005. Máme přes devadesát tzv. třídících hnízd, kde jsou umístěny kontejnery na plasty, papír a sklo. Také spolupracujeme a myslím si, že velice dobře, s firmou ODAS ze Žďáru nad Sázavou. Ta vznikla po rozpuštění technických služeb. Jejím majitelem je pan Odvárka, který předtím na technických službách pracoval, takže této problematice rozumí.
Odpad je v poslední době problémem číslo jedna, protože je ho stále více a také stále více zatěžuje životní prostředí. My se snažíme s tím vypořádat.
Jsme rádi, že jsme vyhráli první místo, Praha byla druhá. To si pište, že když jsme dostali slovo, tak jsme se patřičně uvedli a ze Žďáru jsme udělali větší město, než je Praha, tedy ne rozlohou, ale stářím a významem. Připomněli jsme, že Žďár tu byl v době, kdy Praha ještě nebyla Prahou a v té době již první žďárští lapkové přepadaly kupecké karavany. Takto byla podána reklama Žďáru a myslím, že jsme se všem přítomným nesmazatelně zapsali do paměti."

Také majitel firmy ODAS, pan Odvárka měl k tomu co říct:
„Ta cena je opravdu nádherná, protože se soutěže zúčastnili zástupci celé republiky. Tento ročník byl už třetí, první vyhrálo město Třinec, vloni byl první Havlíčkův Brod a letos to znovu zůstalo na Vysočině, což je důkazem toho, že Vysočina má v tomhle priority a dokážeme tyto věci dělat dobře. Naše krédo je od začátku maximálně vytřídit z odpadu všechno, co jde a ten zbytek pak dovézt na skládku. Skládky se budou každým rokem zdražovat a tohle je jediná cesta, jak tyto náklady snižovat.
A abych se vrátil k soutěži, tak druhá byla Praha, třetí bylo město Jaroměř. To jsou současné letošní výsledky. Za to bych chtěl poděkovat nejen naší firmě, ale také městu, které má taky velkou zásluhu na tom, že to tak dopadlo."

Firma ODAS si dělá mezi obyvateli Žďáru vlastní průzkum, aby věděli, co dělají dobře a co je naopak potřeba ještě zlepšit. První průzkum dělali před deseti lety a s tím jim pomohli žáci gymnázia. Průzkum se tehdy týkal jen určitého vzorku obyvatel. V letošním roce chtěla firma zpětnou vazbu od všech obyvatel, takže vypracovali nový dotazník, který se k obyvatelům dostal prostřednictvím novin žďárské radnice. Aby se jim vrátilo co nejvíce dotazníků, přišla firma s nápadem, že mohou lidé vyplněné tiskopisy vhazovat do separačních kontejnerů na papír. Barva dotazníků byla jasně zelená a na třídící lince dobře viditelná. Tímto způsobem se vrátilo asi devadesát procent rozeslaných dotazníků. Ty už jsou vyhodnocené a firma tímto získala mnoho nových a důležitých podnětů.

V roce 1996 se vytřídilo ve Žďáře 126 tun odpadu, v loňském roce to už bylo 1195 tun, což je úctyhodné číslo. Spolu s cenou dostali ještě žďárští finanční částku sto tisíc korun. Tyto peníze budou využity k rozšíření separačních kontejnerů na bílé sklo, takže opět napomůžou k lepšímu třídění odpadu. Nezbývá, než žďárským k jejich vítězství pogratulovat a přát si, aby i příští rok zůstala cena na Vysočině.