Poznejte s Vodomilem Zubří zemi (zastavení čtvrté a páté)

Další dvě zastavení, která pro nás turista Vodomil připravil, můžeme s klidným svědomím spojit v jedno. Nacházejí se totiž jenom pár desítek kroků od sebe.  

Prvním z nich je Vodomilův buk. Je to opravdu majestátní a hrdý strom, snadno rozeznatelný od ostatních lesních velikánů. Když odbočíte z hlavní silnice č. 19 směrem k hotelu Skalský Dvůr, budete jej mít po pravé straně. Nelze přehlédnout, i když není nijak výrazně označen.

 


 

 

 

Vodomilův buk je součástí lesa Pičulína, který své poněkud pikantní pojmenování získal po již neexistující středověké vsi.  První zmínky o takto nelichotivě pojmenované vesnici podcházejí z roku 1348. Tehdy Jimram z Kamene spolu se svými bratry Filipem, Vojtěchem, Atlušem a Unšem prodali panu Ješkovi z Boskovic a jeho bratru Benešovi všechno své zboží, tedy i ves Pičulín.

  

Naposledy se se zaniklou vsí setkáváme v roce 1483, tentokrát v městských knihách města Bystřice nad Pernštejnem. Od tohoto data je už pod jménem Pičulín znám pouze les, který tu stojí dodnes.

 

 

 

Vodomilův buk je starý více než sto let. Čas na něm zanechal viditelné jizvy, ty ovšem pouze zdůrazňují jeho jedinečnost a originalitu. Až se vydáte na tento výlet, nezapomeňte si s sebou vzít metr. Vaším úkolem totiž bude změřit obvod jeho kmene a to ve výšce sto třiceti centimetrů nad zemí. Údaj zaznamenáte do své legitimace namísto razítka.

 

Druhým slíbeným cílem je nedaleký Skalský rybník. Nikdo přesně neví, kdy vznikl, historikové udávají poněkud nepřesný časový údaj - přelom patnáctého a šestnáctého století. Jisté však je, že v roce 1499 už existoval. Ovšem v šestnáctém a sedmnáctém století byl znám pod jménem Bohuňovský.

 

 
 

 

Skalský rybník je zásobován vodou z říčky Bystřičky a pokrývá sedm a půl hektaru. Leží v nadmořské výšce pět set devadesát metrů nad mořem a jeho klidná hladina v létě slibuje příjemné osvěžení, na jaře a na podzim zase nezapomenutelné procházky po hrázi.   

 

 
  

Na jeho břehu stojí hotel Skalský Dvůr. Přestavbu bývalého dvora realizoval hrabě Jan Nepomuk Mitrovský.  Stalo se tak v roce 1796 a rekonstrukcí byl pověřen zámecký stavitel ze Žďáru Václav Frieb. Práce však byly zastaveny po smrti Jana Nepomuka a velkolepý projekt tak nebyl nikdy dokončen. V roce 1985 zde byl otevřen moderní hotel Skalský Dvůr, který však nemá s původní budovou již nic společného.