Hraběcí stolek

Hraběcí stolek

Takto honosně se nazývá místo nacházející se nad vyrovnávací nádrží Vírské přehrady. Je to nádherná skalní vyhlídka směrem na údolí Svratky.

 

 

 

 

Podle turistického průvodce Jana Evangelisty Nečase z roku 1903 se k Hraběcímu stolku dalo dojít takto: „Z Víru od proslulého hostince „u Šťastných" jdeme na „Hraběcí stolek." Řekne se, že jest to 20 minut - ale jdeme oněch 20 minut a jsme teprve na prvním kopci „Vostrážné" a druhý máme ještě před sebou. Z „Vostrážné" rozvíjí se před námi pěkný pohled na Vír, zejména vůkolní lesy nám velice imponují. Kráčíme ještě jednou 20 minut pohodlnou cestou lesní a jsme pojednou, neočekávaně, na místě."

Ono místo dnes těžko sami najdete, pokud s sebou nemáte průvodce, kteří zde už jednou či vícekrát byli. Kdysi prý k Hraběcímu stolku dokonce vedla značená cesta, ale ta už bohužel důkladně zarostla. Dojít k vyhlídce je možné buď od Víru, stejně jako Jan Evangelista Nečas nebo lze nechat auto na silnici mezi Bolešínem a Věstínkem a dát se pohodlnou cestou přes louku a lesem.

Kdysi zde stávala dřevěná trámová rozhledna, tedy přesně od roku 1903, kdy ji nechal na vlastní náklady postavit hrabě František Josef Coudenhove - Honrichs. Stavba připomínající spíše myslivecký posed vydržela až do roku 1930. Tehdy byla téměř beze zbytku odstraněna, snad jen nepatrné stopy kamenné podezdívky po ní zůstaly. Jan Evangelista Nečas o ní píše: „ Sestupujeme asi o 40 kroků a pojednou objeví se v lese prázdné místo, na němž jest ona zmíněná rozhledna. Stoupáme do jejího I. poschodí a před zrakem naším vynořuje se nádherné panorama. Poznáváme, jak vysoko jsme z toho, že kopce, na něž jsme se před chvílí as úctou vzhůru dívali, nyní před námi nepatrné se býti zdají."

Ale i bez rozhledny je tu stále ještě skvělý výhled. Kromě údolí Svratky, vyrovnávací nádrže a samoty Hamry je možné spatřit též zalesněný kopec se zříceninou hradu Pyšolec, pocházející ze třináctého století.

Unavený poutník může usednout na lavičku a potěšit se romantickou vyhlídkou. Ale jen v tom případě, že se mu k vyhlídce podaří nalézt dávno ztracenou cestu.