Zřícenina hradu Louka

Nedaleko Olešnice , na kopci zvaném Hradisko, stával kdysi pevný kamenný hrad. Pod ním se rozprostírala vesnička, která měla s hradem stejné jméno - Louka. Na rozdíl od hradu ale obec stojí na místě dodnes.

První zmínky o hradu pocházejí z roku 1360, kdy nechal Proček z Lomnice zapsat své manželce Hysle 600 kop grošů na své díle hradu Louky, městečka Olešnice , na vsi Louce a na dílech vsí Věchov, Hodonín a Poříčí. Páni z Lomnice, kteří hrad pravděpodobně nechali postavit jako své správní středisko, jej vlastnili až do roku 1412, kdy ho Jan z Lomnice prodal Janu Ozorovi z Boskovic.

 
 V držení pánů z Lomnice se hrad ocitá ještě jednou. Jeho vlastníkem se v roce 1475 stává Bohuš z Lomnice. Ale už o rok později se prostřednictvím Bohušovy dcery Kateřiny stal hrad majetkem pánů z Tvorkova. Od jejích synů – Kryštofa a Ondřeje z Tvorkova jej v roce 1496 koupil Vlilém z Pernštejna. V roce 1521 Vilém ve své závěti sice uvádí hrad ještě jako obyvatelný, ale roku 1580 už je označován jako pustý.
  

Kdysi zde býval hradní palác, hospodářské budovy, věž, hradby i hradní příkop. Dnes z tohoto sídla mnoho nezbylo. Ale každého návštěvníka jistě zaujme dobře zachovalý klenutý sklep a pár dosud pevných kamenných zdí. Ale i ty pomalu nahlodává zub času.

 
  


Kousek nad zříceninou možná náhodného pocestného překvapí pomník padlým, který by čekal spíše na náměstíčku či návsi.
Pozůstatky hradu Louka se v bujném lesním porostu hledají poměrně těžko, i tady bych doporučovala raději místa znalého průvodce. Zbytky hradních zdí jsou dobře maskovány zelení, která se na nich uchytila a časem je zřejmě zcela skryje lidským zrakům. Ale při troše štěstí a s notnou dávkou trpělivosti pozůstatky správního střediska panství pánů z Lomnice určitě najdete.