Sokolohrady, Sokolov i Mikšova jáma mají mnoho společného

Údolí řeky Doubravy skrývá nejedno tajemství. Netušená krása divoké přírody nás provází podél jejího toku. Pojďme se projít zdejšími kaňony a prohlédnout si nádherná přírodní zákoutí.

 

 

 

Jako výchozí bod můžeme zvolit obec Bílek, která se nachází pět kilometrů jihovýchodně od Chotěboře. Vesnička s 318ti obyvateli se zřejmě nachází v místě, kde kdysi stávala dnes už zaniklá ves Přechod. Od roku 1986 zde začíná přírodní rezervace „Údolí Doubravy".

Pustíte-li se po naučné stezce, musíte projít pod viaduktem. Největší zážitek tu budete mít v době, kdy nad vašimi hlavami zaburácí železná kola vlaku.

Svou cestu si řeka musela vyhledat mezi obrovskými balvany. Řečiště obklopují strmé skály, které jsou často vyhledávány horolezci. V údolí bylo nalezeno přes tři sta druhů rostlin a obývá jej osmdesát dva druhů obratlovců.

Cesta tímto turisty hojně vyhledávaným místem není vždy snadná. Stejně jako řeka, i lidé musí překonávat všudypřítomné kameny.

Některá místa, kterými nadšení obdivovatelé přírody prochází, se nacházejí vysoko nad korytem řeky. Z doposud poměrně klidné říčky se stává nespoutaný živel, prudký a nezkrotný, který si vždy najde svou cestu a ignoruje jakékoliv překážky.

Ani se nenadějeme a už je tu cíl naší cesty - Sokolohrady. Je to vlastně padesát metrů vysoký, skalnatý ostroh, který se hrdě tyčí nad korytem řeky. Pokud se vydáte k jeho vrcholu, můžete se pokusit nalézt pozůstatky dávno zaniklého hradu Sokolov. Mnoho se z něj nedochovalo, snad jen několik pověstí a pramálo historických údajů. Víme, že v roce 1407 byl hrad obléhán královským vojskem. V roce 1456 byl Sokolov již pustý.

Místo bylo opředeno mnoha pověstmi. Podle jedné se čert snažil stavitelům hradu zabránit v jejich práci, a proto upustil doprostřed staveniště obrovský balvan. Jiná zase vypráví o podzemní chodbě, která vedla z hradu směrem k Libici. U mlýna prý ústila ven. Další nás zavede k tůni se jménem Mikšova jáma. Tam uschovával své poklady loupeživý rytíř Mikeš, majitel hradu. Nakonec zde i on sám nalezl svůj hrob.

Zpáteční cesta nemusí být stejná jako příchozí. Stačí zvolit druhou stranu řeky Doubravy. I tady uvidíte spoustu nádherných zákoutí, které rozhodně upoutají vaši pozornost.