Mitrov a Bukov

Tak to jsou nejen názvy vesnic, ale také zřícenin hradů, které se nedaleko nachází. Vesničky to jsou malé, zvláště Mitrov, kde žije jen pár místních obyvatel. Ale je tu i domov důchodců nacházející se v bývalém zámku, takže hlavně o víkendu to tu žije.

A protože v neděli bylo stále ještě docela pěkné počasí (až na pár přeháněk), vydala jsem se spolu s historikem Jaroslavem Sadílkem a dalšími milovníky historie na výlet. Kolem mistrovskému zámku jsme pouze projeli, ale i tak pohled na něj stál za to. Naše první zastávka patřila hradu Mitrov. Zmínka o něm je z roku 1297, kdy na něm sídlil Bohuš z Bukova, syn Demetra z Bukova. Moc tam toho není, ale místo k víkendové procházce je to ideální. Zřícenina je obklopena lesem, nedaleko stojí rekreační středisko Podmitrov, kde si můžete dát šálek kávy nebo i něco ostřejšího. Řeka Bobrůvka, která podél střediska teče, slibuje v létě příjemné ochlazení. Prostě místo pro rodinný výlet jako stvořené.

Ale my jsme se v Podmitrově nezastavili, nedali jsme si kávu ani jiné občerstvení, ale jeli jsme dál. Táhlo nás to k další zřícenině, tentokrát hradu Bukova neboli Lísku. Auta jsme nechali u vesničky Střítež. K troskám hradu to odtud není daleko. Tato zřícenina je trochu zachovalejší nebo spíše opravenější. Z vrcholu původní věže je navíc nádherný výhled. Bohužel jsme sebou neměli dalekohled, ale i tak to stálo za to.

Hrad zřejmě pochází z poloviny 13, století a jedná se o jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. V roce 1285 se o něm zmiňuje Demetrius z Bukova. V roce 1564 je nazýván Buková, 1589 Bukovec a podle mapy z roku 1633 se na tomto místě rozkládá hrad Buk. Časem se objevuje další název - Lísek, ten je snad odvozen od stejnojmenného lesa, u kterého se zřícenina nachází. V roce 1589 je hrad uváděn již jako pustý.

Od roku 1982 byly na území hradu prováděny archeologické výzkumy. Bylo tu nalezeno velké množství keramiky, gotický klíč, hospodářské nářadí a také spousta kostí. Ne, nebyly lidské, hrad zřejmě neměli v rukou obávaní hrdlořezové. Kosti patřily domácím zvířatům i lovné zvěři, asi pozůstatky bohatých hradních hostin. V roce 1983 odkrývací práce pokračovaly, nejvýznamnějším nálezem byl zlomek zeleného kachle s motivem. Archeologický výzkum byl ukončen v roce 1990 a o čtyři roky později byl pozemek prodán soukromé osobě.

V současné době je hrad volně přístupný komukoliv. Najdete tu také ohniště, kde si můžete opéct párek, který my jsme sebou samozřejmě neměli. Párek ne, ale hlad ano a tak jsme se vydali na cestu domů. Ještě následovala malá zastávka ve Stříteži u Františka Dvořáčka, který zhotovil maketu hradu Bukova a repliku nalezeného klíče. Vlastní také spoustu materiálů a informací o zřícenině. Nakonec nás ještě zavedl k druhému smírčímu kameni, který se nalézá také poblíž vesnice a pak už jsme se doopravdy rozloučili.

Takže pokud byste chtěli spojit příjemné s užitečným, vezměte ženu, děti, popřípadě psa a vydejte se na sobotní nebo nedělní výlet ke zříceninám. Nezapomeňte si do batohů přibalit i nějaké to jídlo, pití, foťák a dalekohled. Staré hrady a jejich okolí vás určitě nadchnou.