Hejtmani krajů o našem zdraví

V pátek 7. října proběhlo v Karlových Varech zasedání Rady Asociace krajů, kterého se mimo jiné zúčastnili hejtmani krajů. Jedním z hlavních bodů byla diskuse o zákazu transformace zdravotnických zařízení na obchodní společnosti, hejtmani se shodli na podání ústavní stížnosti proti novele zákona o ochraně veřejného zdraví.

Chtěli jsme zveřejnit názor naší, Novoměstské nemocnice, na toto téma. Na zaslaný mail na sekretariát nemocnice ale nebylo do dnešního dne odpovězeno, tudíž se nedovíme nic od organizace, které se to týká.

Co bude pro zdraví pacientů lepší je dnes těžké hodnotit. Fakt je,že přístup některých oddělení ve jmenované nemocnici k pacientům není zrovna odpovídající a člověk si to uvědomí, až si to vyzkouší na vlastní pěst. Tento problém zřejmě nevyřeší dovětek za názvem nemocnice, ale mohl by se řešit i pod hlavičkou státu.