Když oslavy, tak ve velkém stylu

Když oslavy, tak ve velkém stylu

Slavnostní otevření muzea, zahájení druhého ročníku „Vodomila“ a odhalení pamětní desky věnované slavnému rodáku Antonínu Bočkovi bylo v sobotu v Bystřici nad Pernštejnem akcí číslo jedna.Na Masarykově náměstí se sešlo obrovské množství lidí, které sem přilákaly nejen oslavy samotné, ale i plejáda významných osobností. Velký podíl na tom, že se vše vyvedlo tak, jak si všichni představovali, mělo určitě i počasí.

Místostarosta Josef Vojta nejdříve představil turistickou akci nazvanou „Poznejte s Vodomilem Zubří zemi“. Stylově oblečen a s nezbytnou holí v ruce lákal malé i velké na zajímavé putování, které je pro letošní rok připraveno. Dokonce prozradil i tajemství třináctého zastavení, jež bylo doposud pečlivě střeženo.

V roli moderátora dne se ocitl starosta Karel Pačiska. Ovšem nejdelší a také nejzasvěcenější proslov měl vedoucí bystřického muzea PhDr. Vladimír Cisár, který rozhodně díky nešetřil. A děkovat bylo také za co. Muzeum doslova rozkvetlo. Snad nejvíce obdivu získala místnost, ve které byly zásluhou umělecké rodiny Rossí zrekonstruovány unikátní malby.

Vladimír Cisár si samozřejmě neodpustil nahlédnutí do historie muzea i budovy samotné. Mnohé možná překvapila informace, že ji tvoří dva samostatné objekty, které byly postupem času sloučeny v jeden. Bez zajímavosti není ani to, že v průběhu posledních pěti let se do této budovy investovalo téměř třicet miliónů korun. Dvacet pět miliónů bylo získáno ze státních prostředků a zbývajících pět miliónů věnovala místní radnice.

Bystřický mecenáš, Mgr. Bohuslav Sobotka, ve svém proslovu také děkoval. Jeho slova byla adresována hlavně poctivému daňovému poplatníkovi, díky němuž je možné realizovat takové akce, jako je oprava bystřického muzea. „Díky těmto lidem, kteří platí daně, můžeme pomáhat tam, kde je to potřebné a důležité.“

Na realizaci oslav se podíleli nejen pracovníci muzea a představitelé města, ale svůj lví podíl měli také bystřičtí umělci, žáci a učitelé Lidové školy umění a rovněž sběratel veteránů a majitel „Malého muzea malých motocyklů“ František Prosecký.

Ihned poté, co byla přestřižena páska v nově zrekonstruované budově, starosta Karel Pačiska ještě odhalil pamětní desku věnovanou Antonínu Bočkovi. Tento po dlouhou dobu opomíjený bystřický rodák byl ve své době významnou a uznávanou osobností, což dokazuje i zlatá medaile darovaná císařem Františkem Ferdinandem.

Brněnský stavovský archivář má své příznivce i odpůrce. Mnozí jej obviňují z padělání dokumentů a také z tohoto důvodu proběhla na podzim minulého roku v Bystřici nad Pernštejnem konference nazvaná „Život a dílo prof. Antonína Bočka“. Na ní se k osobě bystřického rodáka vyjádřilo několik uznávaných kapacit. Výsledkem klání historiků je právě ona zmíněná pamětní deska. Ačkoliv možná neměl Antonín Boček vždy čisté svědomí, byl bezesporu velkou osobností nejen své doby, ale i historie samotné.

Odhalení pamětní desky bylo tečkou za slavnostním odpolednem. Davy zvědavých návštěvníků pak prošly všechny místnosti nově otevřeného muzea. A odevšad se ozývala slova chvály, která byla více než zasloužená.