Pozvánka na nedělní výlet

Pokud nebudete vědět, kam v neděli na výlet, tak zkuste třeba zříceninu gotického hradu Štarkov, nazývaného též Skály nebo Střechovice, která se vypíná na zalesněném svahu nad říčkou Fryšávkou, mezi Javorkem a Jimramovem.

Hrad vybudoval na přelomu třináctého a čtrnáctého století Archleb ze Střechovic a Kunštátu, později ho vlastnil jeho syn Erhard, který jej přivedl k největšímu rozkvětu. V patnáctém století náležel Cimburkům a Pernštejnům. Pernštejnský purkrabí Vaněk se přidal k loupežným tlupám, a proto byl jeho hrad pobořen a od roku 1588 označen jako pustý. Již nikdy nebyl obnoven.

Jako k většině hradů, tak i ke Štarkovu se váže pověst, která stojí určitě za zmínku:

Na počátku šestnáctého století se ve zříceninách usadila tlupa loupežníků. Zpustlý hrad se jim stal výbornou skrýší. Jednou v létě jim však začala v hradní studni vysychat voda a časem zmizela docela. Když to viděl vůdce loupežníků, zvolal: „Snad jen ďábel by nám mohl pomoci!“ Tu se před ním objevil čert a ptal se, jaké má přání. Vůdce si dodal odvahy a požádal o navrácení vody do studny. Ďábel souhlasil, ale žádal od loupežníka podpis vlastní krví. Ten neváhal, brkem si probodl ruku, ale když chtěl smlouvu podepsat, uklouzla mu noha a on se zřítil do studny. Čert zmizel za ním. Zbylí loupežníci se vylekali, nevěděli, co si bez vůdce počnou. Začali se hádat, kdo nastoupí na jeho místo a toho využilo panské vojsko a zaútočilo na hrad. Ten byl brzy dobyt, zapálen a loupežníci byli do jednoho pobiti. Jejich poklady se nikdy nenašly, protože se propadly do země a bortící se zdi je zasypaly.

Do dnešních dob se z hradu mnoho nedochovalo. Zůstal zbytek okrouhlé věže, která chránila vstupní bránu, zříceniny hradeb a zasypané hradní brány. Při troše fantazie si můžete představit nádvoří ve vnitřních prostorách hradu.

Zřícenina hradu Štarkova stojí rozhodně za zhlédnutí. Pokud zaparkujete auto na křižovatce mezi Javorkem a Jimramovem, je to příjemná procházka lesem, zvládnou ji i méně zdatní turisté a děti. A když už se tam vydáte, nezapomeňte si doma dalekohled, protože z vrcholu je také nádherná vyhlídka na Javorek a okolí.

A kdyby se Vám někdy při návštěvě hradu Štarkova zdálo, že jste zahlédli ve zříceninách přízrak loupežníků, vězte, že tam jsou, protože si dodnes hlídají svůj poklad.