Prudké oteplení záplavy na Vysočině nepřineslo

Sníh, který před nedávnem napadl, se vlivem vyšších teplot, které teď panují, pomalu rozpouští. A přímou úměrou s táním sněhu se zvyšují i hladiny řek, říček, potoků a rybníků. 

V minulých letech jsme povodně na Vysočině zažili několikrát. Zdejší, na první pohled mírné toky, ukázaly, že se dokážou náhle a nečekaně změnit na dravé a neústupné, likvidující vše, co jim přijde do cesty.

 

Letos sníh sice taje poměrně rychle, hladiny se však zatím zvedají jen mírně. Sem tam sice uvidíte zaplavené louky, avšak k větší zkáze zřejmě nedojde. Přebytečná voda se pomalu vsákne do hlíny a zanedlouho bude louka vypadat stejně, jako jsme ji znali dříve. Okolní stromy se přestanou zhlížet ve vodní hladině jako v zrcadle a místo ve vodě budou opět stát v suché trávě.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tající sníh nadělal tentokrát více rozruchu, než škody. Kéž by to tak bylo vždycky…

 

Vysočina,  Nové Město na Moravě