Podivný čáp u Dářka je jeřáb popelavý

V posledních dnech se ochranáři setkávají s poměrně častými dotazy občanů, cože je to za podivného čápa, kterého lze spatřit v okolí rybníku Velké Dářko.            

Jde o velice zajímavého návštěvníka Žďárských vrchů, jeřába popelavého. Už devět dní se pohybuje ve jmenované lokalitě. Podle Jaromíra Čejky ze Správy CHKO Žďárské vrchy jsou dotazy ze strany veřejnosti celkem pochopitelné, protože s tímto ptačím druhem se málokdo v minulosti osobně setkal.

 

 

 

Tito ptáci většinou obývají severnější oblasti, i když dříve byli celkem často k vidění i u nás. V patnáctém, šestnáctém a sedmnáctém století se o výskytu jeřába popelavého v  zemích Koruny české můžeme dozvědět z různých písemných zpráv a to hlavně díky tomu, že patřil mezi lovné ptáky. Lze dohledat informace o tom, kolik takovýchto ptáků bylo uloveno a kolik za ně bylo zaplaceno. Například v roce 1677 se za jednoho jeřába popelavého platilo 45 krejcarů.

 

Později tento druh u nás zcela vymizel. Po dlouhé době první prokázané hnízdění bylo zaznamenáno v roce 1989 a to na Českolipsku. Zdejší populace se časem posílila, po roce 2000 se tu nachází asi šest hnízdících párů.

 

Jeřábi si pro své hnízdění postupně našli i další lokality a v roce 2007 žilo na území České republiky okolo dvaceti pěti párů tohoto velmi plachého ptačího druhu. Vybírají si klidové prostory, jakými jsou například velké plochy rybníků s přirozenými nálety bříz, vrb a olšin.

 

 

 

Jeřáb, pozorovaný u Velkého Dářka, se zřejmě zastavil na své tahové cestě. Tito ptáci zimují na Pyrenejském poloostrově, v severozápadní Africe a v Malé Asii a občas jsou zdejšími pozorovateli zaznamenáni při tahu, ať už jarním nebo podzimním. 

 

Ve Žďárských vrších nebyl jeřáb popelavý pozorován poprvé. Na stejném místě byl zaznamenán již 22. dubna roku 2006. Ochranáři doufají, že by si tento mimořádný pták mohl vybrat ke svému hnízdění právě rozsáhlé území Velkého Dářka.

 

Foto Petr Mückstein