Průvodce po naučné stezce vznikl díky ušetřeným penězům za loňskou zimu

Průvodce po naučné stezce vznikl díky ušetřeným penězům za loňskou zimu

Na území  Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy jsou vybudovány čtyři naučné stezky. Babín, Tisůvka – Žákova hora, Krajem Chrudimky a Dářko. 

Posledně jmenovaná je zde již více než dvacet let. Je okružní a návštěvníci na ni vstupují branou, která tu stojí jako trvalá vzpomínka na panství Kinských. Právě Zdenko Radslav Kinský, otec současného majitele, nechal vyhlásit rašelinné lesy okolo Dářka a zbytek pralesa na Žákově hoře v roce 1933 za přírodní rezervaci.

 

Současná naučná stezka tedy začíná nedaleko obce Karlov, vede okolo rybníka Velké Dářko, pak vstoupí do Národní přírodní rezervace Radostínská rašeliniště, projde obcí Radostín a po okraji Národní přírodní rezervace Velké Dářko se vrací zpět k výchozímu bodu.

 
 

 

Podél naučné stezky jsou instalovány panely, díky nimž návštěvník získá ucelené informace. Průvodce však doposud chyběl. Tato skutečnost trápila nejen ochranáře, ale i starosty přilehlých obcí. A právě díky aktivitě starostky obce Radostín,  Editě Šulerové, spatřil nový průvodce světlo světa.

 

Největšími přispěvateli byli starostové Subregionu Velké Dářko. Subregion ušetřil finanční prostředky za vyjíždění běžkařských tratí v loňské zimě a mohl tudíž peníze investovat jinde. Nemalou měrou se spolupodílel i kraj Vysočina.

 
 

 

Průvodce po naučné stezce je několikajazyčný a je rozdělen na několik částí. Dozvíte se z něj, které ptactvo lze spatřit u Velkého Dářka a v okolních lesích, jaký je vodohospodářský význam této oblasti, kterak vznikaly a také jak byly využívány rašeliniště, vše o geologické stavbě území stejně jako o lesním hospodářství. Naleznete zde i informace o Subregionu Velké Dářko a také konkrétní údaje o obcích Radostín, Karlov, Polnička, Škrdlovice a Vojnův Městec. Součástí brožury je i čtyř strana charakteristických biotopů vod, luk lesa a rašelinišť. A nechybí ani fotografie prioritního druhu tohoto území, kterým je vážka jasnoskvrnná. Díky její přítomnosti byla Dářská rašeliniště zařazena mezi evropsky významné lokality. Součástí průvodce je i mapka naučné stezky s vyznačením jednotlivých zastávek.

 

Celkem bylo vydáno patnáct tisíc kusů této nové informační brožury. Na textech se podíleli pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy společně se starosty zúčastněných obcí a fotografie byly zapůjčeny z archivu CHKO. Průvodce je možné získat na obcích Subregionu Velké Dářko, informačních centrech, Správě CHKO Žďárské vrchy a na kraji Vysočina.

 

Vysočina,  Žďárské vrchy.