Průvodce po naučné stezce vznikl díky ušetřeným penězům za loňskou zimu

Na území  Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy jsou vybudovány čtyři naučné stezky. Babín, Tisůvka – Žákova hora, Krajem Chrudimky a Dářko. 

Posledně jmenovaná je zde již více než dvacet let. Je okružní a návštěvníci na ni vstupují branou, která tu stojí jako trvalá vzpomínka na panství Kinských. Právě Zdenko Radslav Kinský, otec současného majitele, nechal vyhlásit rašelinné lesy okolo Dářka a zbytek pralesa na Žákově hoře v roce 1933 za přírodní rezervaci.

 

Současná naučná stezka tedy začíná nedaleko obce Karlov, vede okolo rybníka Velké Dářko, pak vstoupí do Národní přírodní rezervace Radostínská rašeliniště, projde obcí Radostín a po okraji Národní přírodní rezervace Velké Dářko se vrací zpět k výchozímu bodu.

 
 

 

Podél naučné stezky jsou instalovány panely, díky nimž návštěvník získá ucelené informace. Průvodce však doposud chyběl. Tato skutečnost trápila nejen ochranáře, ale i starosty přilehlých obcí. A právě díky aktivitě starostky obce Radostín,  Editě Šulerové, spatřil nový průvodce světlo světa.

 

Největšími přispěvateli byli starostové Subregionu Velké Dářko. Subregion ušetřil finanční prostředky za vyjíždění běžkařských tratí v loňské zimě a mohl tudíž peníze investovat jinde. Nemalou měrou se spolupodílel i kraj Vysočina.

 
 

 

Průvodce po naučné stezce je několikajazyčný a je rozdělen na několik částí. Dozvíte se z něj, které ptactvo lze spatřit u Velkého Dářka a v okolních lesích, jaký je vodohospodářský význam této oblasti, kterak vznikaly a také jak byly využívány rašeliniště, vše o geologické stavbě území stejně jako o lesním hospodářství. Naleznete zde i informace o Subregionu Velké Dářko a také konkrétní údaje o obcích Radostín, Karlov, Polnička, Škrdlovice a Vojnův Městec. Součástí brožury je i čtyř strana charakteristických biotopů vod, luk lesa a rašelinišť. A nechybí ani fotografie prioritního druhu tohoto území, kterým je vážka jasnoskvrnná. Díky její přítomnosti byla Dářská rašeliniště zařazena mezi evropsky významné lokality. Součástí průvodce je i mapka naučné stezky s vyznačením jednotlivých zastávek.

 

Celkem bylo vydáno patnáct tisíc kusů této nové informační brožury. Na textech se podíleli pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy společně se starosty zúčastněných obcí a fotografie byly zapůjčeny z archivu CHKO. Průvodce je možné získat na obcích Subregionu Velké Dářko, informačních centrech, Správě CHKO Žďárské vrchy a na kraji Vysočina.

 

Vysočina,  Žďárské vrchy.