Kazmírův rybník čeká rekonstrukce

Kazmírák nebo také Kazmírovec, se původně nazýval Škrobův rybník. Zmínky o něm naleznete v listinách už v roce 1587. Pokud nevíte, kde ho hledat, podívejte se na mapu Nového Města na Moravě.

V současné době není rybník zrovna v nejlepším stavu. Spíše naopak. Nejvýstižnější by pro něj byl asi název „bahňák". Ale to by se mělo v budoucnu změnit. Novoměstští radní požádali o státní dotaci, kterou chtějí využít na obnovu Kazmírova rybníka. Po dvou a půl letech se jí konečně dočkali a tak by rekonstrukce mohla začít.

Podle místostarostky Zdeňky Markové už Nové Město obdrželo příslib dotace ze státního rozpočtu, který byl udělen ministerskou výjimkou. V současné době usiluje město o vykoupení přilehlých pozemků. Započalo také zpracovávat projektovou dokumentaci a na podzim letošního roku by měly být zahájeny první práce. S dokončením se počítá v následujícím roce. Dotace by měla pokrýt veškeré náklady na odbahnění rybníka, což není zrovna malá částka.

V letošním roce se bude muset nejdříve vybudovat obteč v délce 150 - 180 m, odbahnění je plánováno až na rok příští. O tom, že je to nutné, svědčí i množství bahna v Kazmíráku, které sahá až do hloubky 3,5 m. Rozloha rybníka po rekonstrukci by měla být o něco menší než v současnosti. Dnes se nachází na ploše 1,3 ha, po rekonstrukci by měl mít rozlohu 0,85 ha. Díky obteči by rybník neměl již být nadále zanášen bahnem a zároveň by mělo dojít k poklesu hladiny vody v Kazmíráku asi o půl metru. Při současném stavu hladiny neustále hrozí protržení hráze a následné záplavy hlavně na Žďárské ulici. Těm by se mělo v budoucnosti předejít právě plánovanou rekonstrukcí.

V budoucnu plánují radní města vybudovat okolo rybníka klidovou zónu. Je to určitě velmi vhodné místo pro procházky a relaxaci, zvláště bude li toto území doplněno parkovou úpravou. Mimo jiné by zde mělo také dojít k propojení centra města a nemocnice pro pěší. To by také vyřešilo nynější kritickou situaci chodců na Žďárské ulici. Tam už byla omezena autobusová doprava, protože kvůli nevyhovujícím chodníkům jsou zde chodci neustále ohrožováni projíždějícími vozidly.

Jak mi řekl starosta, pan Sokolíček, uvažují i o možnosti koupání v rybníku. Pokud bude Kazmírák čistý a voda v něm kvalitní, tak by koupání nemělo nic bránit.