Ochranářům se podařilo nafotit útok sokola stěhovavého

V rámci zimního tahu se ve Žďárských vrších začínají objevovat velmi zajímavé ptačí druhy. Ochranáři pozorovali některé z nich u Vetelských rybníků nedaleko Žďáru nad Sázavou.  

Velký výskyt zajímavých druhů právě v této lokalitě souvisí pravděpodobně s tím, že je zde jakási klidová zóna, přes kterou nevede žádná turistická značka ani cyklostezka. Jedná se o kaskádu rybníků s pestrou potravní nabídkou pro ptactvo. Navíc je okolo minimum lesních porostů, takže ptáci zde mají velký rozhled po krajině a cítí se bezpečněji.

   

Jedním ze vzácných druhů, které se zde letos objevily, je kameňáček pestrý. Bylo spatřeno letošní mládě tohoto malého brodivého ptáka. Kromě něj lze u Vetelských rybníků pozorovat třeba mláďata racka stěhovavého či letku mladých čejek. A právě jedné z nich se stal zdejší pobyt osudným. Objevilo se tu mládě sokola stěhovavého a tento dravec na čejku zaútočil. Pohotový fotograf Petr Mückstein celé drama stihl nafotit.

 

   

 

 


  

 

 

  

 

Sokol neútočil pouze na čejky, jeho bystrému zraku neuniklo ani hejno kavek. Podle ochranářů se tito městští ptáci chovali velice podivně. Jakmile dravec zaútočil, kavky nejdříve ztichly a pak jakoby ochromeny popadaly na louku, zřejmě ve snaze se skrýt v porostu. Vzhledem k tomu, že mládě sokola není kroužkované, usuzují ochranáři na ptáka z volné přírody, který není pod kontrolou. Výskyt těchto dravců u nás je tak vzácný, že se každé mládě kroužkuje a monitoruje.  

V Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy bylo naposledy prokázáno hnízdění sokola stěhovavého v roce 1953 a to na Bílé skále u Křižánek. Tehdy se zde vylíhla tři sokolí mláďata. Od té doby se už hnízdění tohoto dravce v CHKO prokázat nepodařilo. Sem tam se sice tento druh na zmíněném území objeví, ale jedná se většinou o sokola, který ulétl některému z chovatelů.

  Foto Petr Mückstein