Další z ohrožených živočichů žije ve Žďárských vrších

Budečské rašeliniště, nacházející se mezi Babínským a Matějovským rybníkem, se stalo domovem pro ohroženou vážku jasnoskvrnnou. 

Tento druh můžeme v současné době najít pouze na omezeném počtu lokalit v rámci celé České republiky. Vážku jasnoskvrnnou poznáme podle černého zadečku se světlými, širokými skvrnami. Naopak na křídlech najdeme skvrny tmavé. Jejich domovinou jsou hlavně rašelinná jezírka, kterých je u nás poskrovnu.

 

I proto se ochranáři zaměřili na lokalitu pod Babínským rybníkem, která byla v minulosti silně narušena těžbou rašeliny. V současnosti je naopak toto místo navrženo mezi evropsky významné lokality a do I. zóny ochrany přírody.

 
 

 
 

 

V loňském roce byly na tomto místě vyřezány dřeviny. Následovala oprava stupňů na vodoteči mezi Babínským a Matějovským rybníkem, revitalizace stávajících a vytvoření téměř dvou desítek nových tůní.

 

Změny, které byly na této lokalitě provedeny, nejsou ničím novým, ale spíše návratem k původnímu stavu před zahájením těžby. A spolu s drobnými vodními plochami se na budečské rašeliniště vrátili i obojživelníci a bezobratlí živočichové, které člověk svým necitelným zásahem z těchto míst kdysi vyhnal. Snad tu zůstanou už natrvalo.

 

Foto CHKO