Čápi jsou tady!

Jaro už je opravdu tady. První čápi, kteří se vrátili z cest, s sebou přinesli i naději, že už je zima doopravdy pryč.

Rychlejší byli černí čápi, kteří se ve Žďárských vrších objevili již v pátek, 23. března. Viděni byli v údolí Fryšávky nedaleko Vříště. O čtyři dny později spatřili ochranáři další, tentokrát v katastru obce Stan v lokalitě Králova pila. Tam byli tito ptáci pozorováni již loni, ale jejich hnízdo pracovníci CHKO neobjevili. Další černý čáp byl viděn na Ratajských rybnících u Hlinska.

První pár bílých čápů přiletěl 28. března po patnácté hodině do Nového Veselí. O hodinu později se objevil bílý čáp i v Herálci.

Čápi jsou jedni z prvních tažných ptáků, kteří se k nám vrací. Po nich teprve začnou přilétat další druhy.

Podívejme se však i na stálé druhy, které nás ani v chladných dnech neopouští. Letošní mírná zima s sebou přinesla i časnější hnízdění. Podle Jaromíra Čejky ze Správy CHKO Žďárské vrchy už jsou už teď známy lokality, ve kterých sedí na hnízdech samice výra, sýce nebo krkavce.

Zajímavé je i to, že ochranáři již před koncem března kroužkovali mladé skorce vodní. Bylo to sice mimo území CHKO, mezi Tišnovem a Lomnicí u Tišnova, přesto je to mimořádně brzy. Snůšky skorců našli ochranáři i v CHKO, ale několik z nich bylo opuštěných, což bylo zřejmě zaviněno právě předčasným hnízděním.

„Obecně by se dalo říct, že stálí ptáci na letošní zimu zareagovali časnějším hnízděním, i když ten rozdíl není nijak dramatický", říká Jaromír Čejka, „ale u tažných ptáků se zdá, že přilétají naprosto přesně tak, jak mají."