Chřástal polní ze Žďárských vrchů nezmizel

Chřástal polní patří mezi evropsky významné druhy. Není to zrovna drobeček, připomíná koroptev, ale je o něco štíhlejší. Je to tak trochu lenoch a jen těžko jej přinutíte k tomu, aby vzlétl.

Kdysi tento pták, jehož nezaměnitelné hlasové projevy se ozývají navečer a v noci, hnízdil téměř na každé louce. Od roku 1950 došlo ve Žďárských vrších k výraznému snížení jeho výskytu. To mají na svědomí především zemědělci, hnízda chřástala polního, která jsou umístěna na zemi přímo v travním porostu, byla často ničena jejich technikou, časnou sklizní luk a také odvodňováním a vysoušením.

V poslední době se vyskytuje chřástal polní na třech lokalitách na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Na jednom z těchto míst, zvaném „Rychtářky“, bylo letos nalezeno více chřástalů, jednoho z nich se dokonce podařilo pracovníkům správy CHKO chytit a okroužkovat. Tím se stal prvním okroužkovaným chřástalem v tomto regionu.

 
 

Chřástalové nejsou žádné trasořitky a dovedou narušitele pořádně zastrašit. Jeden z nich podle slov pracovníků CHKO na ně dokonce zaútočil. Tito ptáci se loví do sítí, lákají se na zvuky samičky. Ne vždy se podaří je odchytit, není to zrovna snadné a je třeba mít už nějaké zkušenosti.

Ve Žďárských vrších se v současné době nachází asi patnáct párů chřástala polního. Jejich hnízda jsou stále velice ohrožena, i když jsou pracovníky CHKO vyhledávána a chráněna.


Foto CHKO