Stříbrná studánka

Uprostřed temných lesů na úbočí Žákovy hory je velká mýtina. Přesně v jejím středu vyvěrá ze země studánka. Každou noc se v ní koupe měsíc a hvězdy, které trochu svého stříbra předávají i vodě ve studánce.  Proto také dostala jméno Stříbrná.

Tak takhle viděli lidé Stříbrnou studánku před rokem 1890. Od té doby mýtina zarostla a ze Stříbrné studánky se stala spíše temná a tajemná svatyně. Měsíc a hvězdy se už do ní koupat nechodí. Neproniknutelná klenba z korun stromů už jim vstup nepovolí.

 

 

Stříbrná studánka je známá nejen z bájí a pověstí, které se z generace na generaci předávaly mezi prostým lidem. Je to také jeden z pramenů řeky Svratky neboli Švarcavy, jak byla tato řeka nazývána ještě v době před první světovou válkou.  A právě na tomto památném místě vyhlásil prezident Ludvík Svoboda v roce 1970 Žďárské vrchy za chráněnou krajinnou oblast.

 

 

 

 

Měsíc a hvězdy už studánce sice své stříbro nepředávají, ale i dnes se tu můžete setkat s tajemnem. Ti, kteří sem zabloudí v časných ranních hodinách, prý mohou spatřit stříbrnou pannu, kterak si ve studánce chladí tancem unavené nohy. Nesmíte k ní však přijít příliš blízko, jinak zmizí jako pára.