Větrné elektrárny v okolí Bystřice?

Vysočina je, zdá se, pro provozovatele větrných elektráren stále atraktivní a velice žádanou lokalitou. Když není možné postavit větrníky na území CHKO, pokusí se o to alespoň v její bezprostřední blízkosti.

A jak se zdá, mají zde úspěch. Tak byli před nedávnem osloveni i představitelé města Bystřice nad Pernštejnem. Stavební komise posoudila zvolenou lokalitu i nabídku, kterou jim firma učinila a návrh prozatím zamítla. Místem, kde jsou plánovány dvě větrné elektrárny, mělo být okolí Lesoňovic. Komise svůj názor zdůvodnila tak, že z hlediska pohledového by tato lokalita nebyla právě nejvhodnější.

 

Rada města se však s navrženým zamítnutím plně neztotožnila a nechala si otevřená zadní vrátka. Dala vypracovat pohledovou studii a zároveň pověřila místostarostu jednáním s okolními starosty obcí, zda větrné elektrárny v bystřickém okolí ano či ne.  Pokud by odpověď byla kladná, pak by následovala další otázka, a sice volba nejvhodnější lokality.

 

Jednání s představiteli okolních obcí by mělo být podle starosty Bystřice Karla Pačisky uskutečněno hlavně z toho důvodu, aby byla přijata jednotná strategie v této záležitosti. Sám starosta si dovede představit, že se domluví na určité lokalitě, kde by mohlo vzniknout celé „hnízdo“ větrníků. „Když se podíváte od Bystřice směrem k Dolní Rožínce a vidíte důlní věže a obrovské kaliště, pak musíte uznat, že v této lokalitě není natolik krásná příroda, aby se tam nemohlo postavit několik větrníků. Bystřice není Český Krumlov a určitě by se tu dalo najít místo pro větrné elektrárny,“ říká starosta a hned dodává: „ale nejsem odborník, a proto nedokážu posoudit rizika.“

 

Bystřice nad Pernštejnem se nachází ve vzdálenosti pěti kilometrů od hranic Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Proto není povinností jejich představitelů diskutovat problém větrných elektráren s ochranáři. Navíc je pravdou, že těžbou v uranových dolech byla značně poničena okolní krajina a tudíž zdejší příroda nepatří zrovna mezi skvosty.  Je to ale otázka názorů, někomu se větrníky líbí, jiný jim nemůže přijít na jméno. Který názor převáží v Bystřici nad Pernštejnem a jejím bezprostředním okolí, to ukáže čas.