Zahnízdí hohol severní ve Žďárských vrších?

Po dvanácti letech se na území Žďárských vrchů objevil vzácný druh kachny - hohol severní.

 

Poprvé byl tento druh v CHKO zaregistrován v roce 1995, kdy se na Malém a Velkém Dářku objevilo asi padesát kusů těchto ptáků. Hohol na našem území hnízdí pouze výjimečně, protože tento druh většinou putuje dále na sever. Skandinávie, severní Německo a Polsko , to jsou lokality, kde hnízdí nejčastěji.

Na rozdíl od jiných druhů kachen hnízdí hohol ve stromových dutinách. Kdysi dávno hnízdil tento druh i ve střední Evropě, ale s postupným ubýváním vhodných míst došlo k rozpadu populací a snižování jeho počtu na minimum.

V roce 1960 na Třeboňsku začaly hnízdit první páry hohola severního. Populace za dvacet let vzrostla na sto párů. Další zaznamenané hnízdění tohoto druhu bylo v Poodří, a to v roce 1980. Hnízdilo zde dvacet párů. Postupně ale začalo ptáků ubývat, což souviselo se ztrátou hnízdních možností.

Ochranáři, kteří by rádi tento u nás vzácný druh viděli i na místních rybnících, začali vyvěšovat umělé hnízdní dutiny, které by měly ptákům napomoci k zahnízdění. V roce 1995 byla tyto umělá hnízdiště umístěna v okolí Malého Dářka, Velkého Dářka, Nového rybníku a Matějovského rybníku. Bylo nainstalováno celkem osm kusů umělých dutin, zatím však nebyl zaznamenán ani jeden hnízdní pár.

V letošním roce by měla být nainstalována další umělá hnízdiště - celkem tři kusy - a to v okolí Malého Dářka. Snad bude stát tentokrát štěstí na straně ochranářů a některý z hoholů se rozhodne nepokračovat v tahu, ale zahnízdit ve Žďárských vrších.

Autor fotografií Petr Mückstein