Pozvánka na 4. evropský den parků

Evropský den parků je vyhlášen na 24. května. Vznikl při příležitosti zakládání prvních evropských národních parků v roce 1909 ve Švédsku. Ve dnech před a po tomto datu pořádají CHKO a správy přírodních parků různé exkurze, přednášky, soutěže, naučné stezky a výstavy, na kterých se snaží seznámit širokou veřejnost s ochranou přírody a problémy s ní spojenými.

Správa CHKO Žďárské vrchy připravila na sobotu, 20. května soutěžní naučnou stezku, nazvanou „Z rozvodí do rozvodí". Startuje se od 9 do 14 hodin u SOU Žďas, délka trasy je asi 4 km a končí u Babínského rybníka.

 

Cestou se můžete zastavit u devíti naučných panelů. U každého z nich vás odborný pracovník správy CHKO zasvětí do tajů toho konkrétního místa. Například na potoce Šabrava budou představeny druhy ryb, které tam žijí, na stanovišti U křížku bude zase prezentace drobných staveb z Vysočiny a také se něco dozvíte o zaniklých vesnicích, které tam dříve v minulosti stávaly. Na břehu Babínského rybníka se seznámíte s živočichy, kteří žijí v něm i mimo něj.

A protože v místě trasy se křižuje evropská rozvodnice a vy budete přecházet z rozvodí Severního moře do rozvodí moře Černého, dali pracovníci správy CHKO Žďárské vrchy celé akci název „Z rozvodí do rozvodí". Účastníci naučné stezky si budou moci nabrat do připravených lahviček vodu ze studánky U Křiváku, která napájí potok Šabravu, jenž se vlévá do Sázavy. Vodu ze studánky přenesou přes evropskou rozvodnici, ta se bude nacházet mezi čtvrtým a pátým stanovištěm (bude vyznačena). Pak mohou sejít k prameni Oslavy a do ní vodu vylít. Takto vlastně každý účastník přenese vodu z jednoho rozvodí do druhého a trošičku ovlivní vodohospodářské poměry mezi rozvodím.

Na každém stanovišti budou samozřejmě připraveny i kontrolní otázky, kde si můžete zkontrolovat své znalosti a vědomosti. Akce se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem o ochranu přírody nebo si chce jen udělat o víkendu pěkný výlet ať už s dětmi nebo se známými a nebo jen tak sám.