U Borové se také slavil "Den stromů"

Samozřejmě, že zde nepořádali žádné velkolepé oslavy se spoustou jídla, pití, hudby a tance. Právě naopak. Svátek oslavili v Borové výsadbou nových stromků.

 

 

 

Byla vysázena stromová alej, celkem padesát kusů mladých stromků. Na této akci spolupracovali pracovníci správy CHKO Žďárské vrchy spolu s Obecním úřadem v Borové a základní organizací ČSOP v Poličce. Byla to vlastně úžasná ukázka spolupráce. CHKO vybrala lokalitu, stromky a vše potřebné k sázení dodali dobrovolní ochránci přírody z Poličky a obecní úřad provedl rozvoz a nakonec připravil pohoštění v místní sokolovně.

Je to už třetí takováto akce. První vysázenou alejí byla Fryšavská v roce 2004. Dodnes zde probíhá povýsadbová údržba. Vede podél cesty z Fryšavy na Medlov. V roce 2005 pokračovali pracovníci CHKO výsadbou stromů v Borovnici, no a letos přišla na řadu Borová. Celkem bylo v těchto třech lokalitách vysázeno okolo dvou set stromů.

Letošní výsadba byla podle pana Čejky z CHKO poněkud problematická. Jako nejlepší místo pro sázení byla vybrána bývalá polní cesta s kamennou zídkou, zarostlá ostružiním. Celých čtyři sta metrů se muselo zplanýrovat a i poté bylo těžké najít kousek volné půdy na vykopání díry pro stromek. Sázely se javory, jasany, jeřáby a břízy. A samozřejmě nesměl chybět ani náš národní strom, lípa.

A co je vlastně smyslem celé akce? Podle CHKO „smyslem provedení nové výsadby je rozčlenit velký celek orné půdy, vytvořit úkrytové, potravní a hnízdní možnosti pro ptactvo a drobnou zvěř a založit tak stabilizující prvek v zemědělské krajině."