Letošní vítr lesům neuškodil tolik, jako loňský sníh

Orkán, který se přehnal nad Českou republikou, překvapivě nezpůsobil na území Žďárských vrchů tolik škod, jako ohromné množství sněhu, které poničilo porosty v minulém roce.

Podle Ing. Jana Staňka ze Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy byly navíc zcela nečekaně méně postižené vrcholové partie, škody byly spíše na úbočích svahů. Hlavně tam, kde byl kompaktní les nějakým způsobem narušený. Buďto průseky nebo většími pasekami.

Vlastníci lesů prováděli od pátku do pondělí posouzení škod. Podle předběžných odhadů popadalo v CHKO Žďárské vrchy asi sto padesát tisíc kubíků dřeva, což je asi o sto tisíc méně, než loni. Navíc nebyly zasaženy velké plochy, jedná se spíše o menší místa, na kterých leží většinou ne více než třicet vývratů.

Značně utrpěla přírodní rezervace Ransko, kde bylo vyvráceno přibližně dvě stě stromů na ploše asi půl hektaru. Škoda by však neměla být až tak vysoká, protože v této lokalitě je masivní bukový nálet. Ten v budoucnu zcela nahradí zničený porost.

Dalším místem ve Žďárských vrších, které bylo citelněji postiženo silným větrem, je Sklenné, zde spadlo okolo tří set stromů.

V lokalitě Kocanda byly škody především na vzrostlejších stromech, které vytvářely horní patro lesa. Spodní patra zůstala téměř nepoškozena.

Také v blízkosti Pasecké skály a polesí Koníkov jsou soustředěná místa, na kterých popadalo asi třicet stromů.

Společnost Lesy České republiky utrpěla největší škody v okolí Nového Města na Moravě.. Jedná se tu asi o dvacet tisíc kubíků popadaného dřeva, které budou muset být co nejrychleji z lesa odstraněny a zpracovány. Musíme jen doufat, že si na těžební práce společnost nenajme harvestory, které sice práci provedou poměrně rychle, ale nejsou nijak šetrné k porostům. Někdy dokážou způsobit i takové škody, za něž by se ani vítr a sníh nemusely stydět. Rozhodně by byly vítány spíše tradičnější technologie těžby.

Nouzový stav, vyhlášený vládou ČR, potrvá podle Ing. Jana Staňka zřejmě o něco déle, než bylo avizováno. V lesích je velké množství částečně vyvrácených nebo nalomených stromů, které hrozí pádem. Přetrvává také nebezpečí dalších vývratů při jakémkoliv silnějším větru nebo při větší sněhové nadílce.

Zákaz vstupu do lesů, vyhlášený na území kraje Vysočina, se dotkne také lyžařů a provozovatelů běžeckých tratí. Platí bez výjimky, takže i kdyby sníh vydržel a tratě byly vyjety, okruhy se značně změní a některé zcela zaniknou.

Jak je vidět, vítr nadělal starosti nejen majitelům lesů. I když na druhé straně nedopadly Žďárské vrchy nejhůře. Vyvráceny byly pouze smrky, které mají mělký kořenový systém a tudíž minimální mechanickou stabilitu. Když se k těmto negativům připojí podmáčené stanoviště, může porostu uškodit i menší vítr. Vhodným řešením by podle pracovníků Správy CHKO bylo nahrazovat smrk jedlemi.