Každoroční sčítání zvěře

Jako každoročně, tak i letos jsou majitelé honiteb povinni provést ve dnech 11. a 25. února sčítání zvěře. Zajímalo mne, jak vlastně takové sčítání probíhá a byla jsem myslivci poučena, že se musí obejít silničky a krmelce a podle stop se sčítá zvěř. Sousední honitby se musí domluvit, pokud přes jejich hranice stopy vedou, která z nich si bude zvěř počítat do stavů. Situace se zakresluje do takzvané porostní mapy. Právo zúčastnit se sčítání a vyjádřit se k jeho výsledkům mají i držitelé honitby a držitelé sousedních honiteb. Kontrolu nad sčítáním provádí pracovníci Okresního mysliveckého svazu.

„Důvodem sčítání je každoroční povinnost uživatele honitby vypracovat, na základě objektivně zjištěných podkladů, plán mysliveckého hospodaření. Plán vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, dále pak z výše škod na zemědělských a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů očekávané produkce, a především z výsledků sčítání zvěře," řekl Petr Bureš z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

A pokud vás zajímají nějaká čísla, tak tady jsou výsledky sčítání z roku 2004:
Zvěř jelení 235 ks
Zvěř dančí 1061 ks
Zajíců více než 26000 ks
Káňat lesních a rousných přes 6000 ks
Výsledky sčítání z loňského roku slíbil Krajský úřad kraje Vysočina dodat do konce dubna.

Letošní zima způsobuje myslivcům a zvěři veliké problémy. Dochází krmivo a kvůli množství sněhu není možné se ke krmelcům dostat. Zvěři také hodně škodí lyžaři a hlavně sněžné skútry, které projíždějí kolem krmelců a plaší zvěř. Nejvíce postižené jsou srny, které jsou v této době již březí a myslivci očekávají velkou úmrtnost.