Hledejte Strom roku!

V říjnu loňského roku jsem Vás prostřednictvím těchto stránek informovala o anketě Strom roku, konkrétně v článcích "Den stromů" a "První místo patří Pernštejnskému tisu".Z druhého názvu je patrné, který strom loňské kolo jmenované ankety vyhrál. O to více nás výsledek mohl těšit, jelikož vyhrál strom, který snad všichni známe a máme ho v našem regionu.

Uteklo pár měsíců a anketa se rozjíždí znovu. Prvním jarním dnem byla spuštěna a všichni můžeme buď hledat strom, který by si takový titul zasloužil, no a nebo už o nějakém kandidátu víte, máte ho třeba někde ve vaší obci, městě nebo blízkém okolí. Pokud se vám nějaký strom líbí tak, že s ním chcete seznámit širokou veřejnost, máte příležitost.

Svůj strom může navrhnout kdokoliv. Buď za sebe jako jednotlivce nebo to může být jakákoliv organizace, rodina, obec. Můžete klidně ve své obci pomoci zorganizovat místní kolo ankety. Podrobnější informace naleznete na internetu.
Koncem června sesedne porota a vybere z doručených návrhů dvanáct finalistů. Další postup už je na vás všech, hlasy budete moci posílat pomocí dárcovských SMS a zpoplatněných hlasovacích archů. Výtěžek bude použit na výsadbu nových stromů po celé republice.

Spoluvyhlašovatelem této ankety je mimo jiné i ministerstvo životního prostředí, záštitu převzal sám ministr Libor Ambrozek.

Takže pokud chcete, aby vítěz ankety Strom roku byl opět z Vysočiny, můžete se o to pokusit. Tipů je zde určitě spousta, stačí se rozhlížet kolem sebe, mimořádných stromů máme v našem regionu poměrně hodně a většina z nich stojí za to, aby se o nich vědělo.