Přemnožení myší je problémem i v nemocnici

Před nedávnem jsem byla navštívit známého, který se zotavoval v novoměstské nemocnici. Bylo slunečno a tak jsme si šli popovídat ven na lavičku. Chvíli jsme vykládali a najednou jsme oba strnuli. Těsně u našich nohou seděla myš a spokojeně chroupala kousek chlebové kůrky. Naše přítomnost jí vůbec nevadila. Nedaleko vystrčila hlavičku z díry druhá a zvědavě nás okukovala. Byli jsme překvapeni množstvím těchto hlodavců v areálu zdravotnického zařízení.

Přemnožení těchto škůdců je letos velkým problémem nejen v Novém Městě. Ale když člověk vidí zrovna ve zdravotnickém zařízení u vstupních dveří do pavilónů jednu myší díru vedle druhé, není mu do smíchu.

Nedalo mi to a zeptala jsem se na sekretariátu na tři základní otázky, týkající se přemnožení myší a přenosu chorob s tím spojeným:

1. Je si vedení nemocnice vědomo možných problémů z přemnožení myší v areálu (přenos infekcí atd.)?

2. Pokud ano, jak se výskytu hlodavců brání, jestli se účastní celoplošné deratizace, která probíhá v Novém Městě na Mor.

3. Jak je snižováno riziko návštěvnosti myší v jednotlivých pavilonech (na hodně odd. jsou vysouvací dveře, myši zde nemají téměř žádné překážky)?

Druhý den jsem dostala na moje otázky odpověď:

„Vedení nemocnice si je plně vědomo možných problémů z přemnožení hlodavců a s tím spojený možný výskyt infekcí. Proto preventivně zajišťuje, v průběhu roku, kontroly a sledování jejich výskytu a pokládání nástrah v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě a Léčebně TRN a LDN Buchtův kopec. Deratizace je prováděna odbornou firmou. Nemocnicí jsou tak každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky a úsilí za účelem minimalizace jejich výskytu v nemocnici.
Nemocnice se zúčastnila pracovní porady, ohledně této problematiky, dne 20. 9. 2005 na MěÚ Nové Město na Moravě a spolupracuje na akci celoplošné deratizace v Novém Městě na Moravě.
Riziko snižování návštěvnosti myší v jednotlivých pavilonech je, zvláště v podzimním a zimním období, problematické. Určitým snížením rizika u automatických dveří bylo zavedení jejich provozu do režimu "zima" /dvěře se méně otevírají v jejich šíři a tak se dříve uzavírají, provedena kontrola funkce samozavíračů u všech vstupních dveří do jednotlivých pavilonů/.“

Jsem velice ráda, že vedení nemocnice vnímá problém spojený s přemnožením škůdců. Myslím si ovšem, že není úplně normální vidět při procházce areálu nemocnice na každých deseti čtverečních centimetrech nemocnice díry od myší. Až doteď jsem si myslela, že vyfotit tak plaché zvíře jako je myš je velký problém. Ale v nemocnici si je můžete fotit jak chcete, stačí pár minut procházení a máte několik fotografií hlodavců, kteří se před vámi vůbec nestydí a jsou vám modelem. Nejvíce fotogeničtí jedinci se Vám předvádí přímo před orientačním plánem nemocnice. I oni se přece musí občas rozhlédnout, kam to vlastně chtěli jít a kde by jim mohlo být nejlíp...