Hony v plném proudu

Přišlo období, kdy mohou myslivci vyrazit do lesů a luk nejen za zakrmováním zvěře, ale i za lovem. Doby lovu zvěře jsou dány zákonem a každá zvěř má jinou dobu lovu. Prvním listopadem začalo období, kdy se dá pořádat hon na nejvíce druhů zvěře, a proto toho myslivci využívají a vyráží hlavně o volných sobotách, termíny si určuje každá honební společnost sama.

Myslivcům chodí pomáhat “honci“, ti ani nemusí být myslivci. Snaží se projít každou houštinu a kout lesa a vyhánět zvěř. V těchto dnech se může lovit drobná zvěř – zajíc, bažant (kohout), zákonem povolená škodná – černá zvěř (sele a lončák), atd.

Jeden můj známý, myslivec, mi poskytl následující informace:
„Letos je poměrně málo drobné zvěře, nadprůměrné počty jsou u zvěře černé, ve většině honiteb je přemnožená i kuna a liška. Hony na drobnou musí musejí být hlášeny na okrese, následně jezdí policie na kontroly zbraní, loveckých lístků a požívání alkoholu. Na začátku honu je nástup a po honu opět nástup, s výřadem ulovené zvěře. Vše podle mysliveckých tradic, s projevováním úcty ulovené zvěři. Po ukončení honu se většinou všichni účastníci sejdou a prodiskutují celkový výsledek honu.“

Pokud některou sobotu tedy využijete pro nějaký výlet do přírody, můžete spatřit někde na polích, lukách či v lese, jak takový hon vypadá ve skutečnosti.