Přehrada Mostiště bude jako nová

V červnu letošního roku jste se mohli dočíst z novin nebo vidět v televizi, že přehrada Mostiště u Velkého Meziříčí se stává nebezpečnou, je v havarijním stavu a může dojít k ohrožení životů či zdraví obyvatel přilehlých vesnic.

Z tohoto důvodu vyhlásil hejtman kraje Vysočina stav nebezpečí, který trval až do 18. srpna. Ihned se začalo hledat nejlepší a nejrychlejší řešení, jak ze vzniklé situace ven a následně byla započata intenzivní oprava.

Z důvodu ochrany tělesa hráze musel být proveden zásah do její konstrukce. Byly zjištěny poruchy v pravobřežním zavázání hráze a metodou tryskové injektáže byla tato závada odstraňována. Zajímavostí je, že tento způsob byl prováděn poprvé v České republice.

Oprav se dočkal i boční bezpečnostní přepad hráze a byl doplněn systém technicko bezpečnostního dohledu.

Nyní jsou nejrozsáhlejší opravy provedeny, přehrada se začne pomalu pod stálými kontrolami napouštět a k úplnému dokončení oprav by mělo dojít v následujícím roce.