Přežil jsem – frontový deník z 1. světové války

Ve čtvrtek představilo Horácké muzeum v gobelínovém salónku Kulturního domu Nové Město na Moravě publikaci, vydanou v loňském roce pod názvem Přežil jsem - frontový deník z 1. světové války. Jejím autorem je novoměstský rodák František Kubík, který prožil dva roky 1. světové války na ruské a italské frontě.

Autor se narodil v roce1898. Jeho otec pracoval jako barvíř. František se vyučil obchodníkem a v 18 letech musel v Jihlavě narukovat. Své zážitky z vojny si denně zapisoval. Popsal tři notesy, ve kterých při pozdějším pročítání objevil mnoho zajímavých a téměř zapomenutých příhod. Protože některá místa v denících byla již téměř nečitelná, rozhodl se své poznámky přepsat. Strojopis jeho pamětí věnoval v roce 1974 do sbírek Horáckého muzea syn autora, Mgr. Jiří Kubík, který pak také přišel s myšlenkou vydat deník knižně.

Sám autor připojil na poslední stránku strojopisu poznámku:
„Po 50 letech":
Četl jsem svoje zápisky a řada vzpomínek na různé události mi táhla hlavou. Tehdy při přepisování se mi zdály bezvýznamné, proto jsem je vynechal. Nyní jsem některé napsal a vlepil a přitom jsem si uvědomil, že vlastně nevím nic, co se dělo a jak bojoval náš 108. batalion a přece jsem měl tolik příležitostí se to dozvědět. Hovořil jsem často s účastníky. Jan Růžička, sochař ze Žďáru, Jež poručík, nyní bankovní úředník z Brna, František Krčál, hostinský z Radešína, Josef Janíček, Zugsfürn u našeho oddílu. Nikdy mne nenapadlo se jich zeptat, nyní již jsou všichni mrtví. Vzpomínám si, co mi jednou řekl přítel Krčál. „Vy mladí jste tu vojnu lépe snášeli než my ženatí. Vy jste to brali tak trochu sportovně a lehkomyslně."

A tak nakonec zásluhou Horáckého muzea a také díky trpělivé práci Mgr. Kubíka a jeho dcery Hany Vágnerové, kteří strojopis přepsali na počítači, spatřila v srpnu roku 2005 světlo světa zbrusu nová kniha, kniha vzpomínek nepatrného ulekaného vojáčka, rodáka z Nového Města.