Lesům hrozí napadení

Kůrovec, čili lýkožrout smrkový, je postrachem každého majitele lesa, ať vlastní hektar jeden nebo sto. Jsou roky, kdy se objeví sem tam strom s opadávající kůrou, občas ale přijde kalamita a pak je problém zvládnout vše co nejdříve, aby se kůrovec nešířil dál.   

V každém případě je třeba napadené stromy zlikvidovat co nejdříve. Skácet a pryč s nimi z lesa. Sice by kůrovec neměl napadnout úplně zdravý strom, spoléhat se na to ale nedá, proto jej musí majitel svalit a podle kvality zpracovat na prkna, trámy nebo jej prostě použít na otop.

 

Proti přemnožení lýkožrouta se používají různé metody. Drobní vlastníci lesů používají metodu tzv. lapáku, kdy se skácí jeden smrk, přikryje ořezanými větvemi a kůrovec jej většinou brzy “napadne“.

Pracovníci státních lesů pak kladou speciální feromonové lapače, do kterých se brouk nachytá. Lapače jsou pravidelně kontrolovány a čištěny, na štítek se zapíše datum kontroly a počet chycených brouků.

 

 


 

 


 

Letos je období, které je pro přemnožení tohoto ničivého brouka ideální. Je tedy nutné zvýšit bdělost a snažit se zlikvidovat každý strom co nejdříve. Tato povinnost je dána i Zákonem o lesích. Prováděcí vyhláškou jsou stanoveny i termíny likvidací škod – veškeré vývraty, polomy a jiné stromy, kde je velká pravděpodobnost napadení ,vzniklé do 31. Března, musí být zpracovány nejpozději do 30. května daného roku, polohy v nadmořské výšce nad 600m mohou být čištěny o měsíc déle.

 

Kdo tedy nechce dosta velkou pokutu nebo si nechat napadnout většinu lesa, měl by kůrovce pravidelně likvidovat.