Místo silnic potoky

O víkendu se mnozí návštěvníci Vysočiny jistě podivili. Místo silnic se najednou objevily zurčící potůčky. Některé byly pouze krátké, to jak si voda krátila cestu přes místní komunikaci, jiné se rozlévaly a zaplavovaly silnice mnohem více a dále.

Tající sníh na svazích, na loukách a polích se nestačil vsakovat do země a tak voda hledala, kudy by se co nejrychleji dostala pryč. Takže i v místech, kde žádná řeka ani říčka neteče, měli obyvatelé také svoje malé, místní záplavy.

 

Tyto záplavy nebyly sice tak nebezpečné, jako na vodních tocích, ale pár sklepů dokázaly také zatopit. Je pravda, že mnohem méně, než to dokázala třeba rozvodněná Svratka.A vjet do takového potůčku na silnici autem ve větší rychlosti, to taky není žádná legrace. Auto začne lítat ze strany na stranu a vy máte co dělat, abyste ho vůbec udrželi na silnici. Jako by si příroda řekla, že je potřeba to rozdělit trochu spravedlivě. Tam, kde nemají řeky, pustím trochu toho tajícího sněhu, ať si místní lidé taky něco užijí.