V okolí Nového Města budou vybudovány nové cyklostezky

Příští týden by mělo proběhnout výběrové řízení, v němž má být vybrána firma, která bude pověřena vybudováním cyklostezky mezi městem a Pohledcem. Stavba by měla být zahájena co nejdříve a plánovaný termín dokončení je do začátku nového školního roku.

Ale Nové Město má mnohem dalekosáhlejší plány, co se týká cyklostezek. Byla navázána spolupráce s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy. Projektu se zúčastní i mikroregion Novoměstsko a také dobrovolná skupina místních cyklistů.

Podle místostarostky Zdeny Markové by cyklostezky měly vést po bezpečných cestách s maximálním využitím místních a účelových komunikací. Pokud jde o partnerství s CHKO Žďárské vrchy, myslí si paní Marková, že takováto spolupráce projektu jenom prospěje. Cyklotrasy totiž povedou územím spravovaným chráněnou krajinnou oblastí a je jen dobře, že ta bude u všech návrhů. Může se takto předejít případným nedorozuměním a zdlouhavým jednáním.

Celý projekt by měl být financován z fondu kraje Vysočina. Cyklotrasy by měly být v uzavřených okruzích, vzájemně na sebe navazujících. Celková délka cest pro cyklisty by měla být okolo pěti set kilometrů.

Protože projekt ještě nebyl zpracován, neví zatím ani městští radní, jestli se najde dostatek cest vhodných k tomuto záměru. Pracovníci úřadu vyjíždí do terénu obhlédnout různé možnosti tras. Takže skutečná délka cyklotras bude známá až ve chvíli, kdy budou nalezeny optimální cesty. Některé z těchto tras už samozřejmě existují, jde o to je rozšířit, vyznačit, napojit a zakreslit.

Celý projekt je sice zatím ještě v plenkách, ale město rozhodně nezapomíná ani na informovanost turistů, cyklistů a obyvatelstva. Měla by být vydána informační brožura a také mapa, ve které budou všechny cyklostezky zakresleny.

Takže novoměstské okolí bude mít kvalitní a dobře značené běžkařské trasy pro zimní období a pro období letní bude lákat novými cyklostezkami. Samozřejmě, že i ty budou doplněny rozcestníky, aby se cyklisté i pěší mohli v terénu lépe orientovat.

Cyklostezka z Nového Města na Moravě do Pohledce je tedy jen začátek, na který by mělo navázat budování dalších a dalších cest. Myšlenka je to dobrá a bylo by žádoucí dotáhnout ji do konce. Silnice na Vysočině nejsou zrovna nejširší, takže cyklisté, chodci i auta mají co dělat, aby se na ně vešli. Určitě by se tak předešlo mnohým dopravním nehodám. Oddechli by si nejen chodci a cyklisté, ale i motoristé, kteří při předjíždění tří cyklistů jedoucích vedle sebe nebývají právě nadšeni.

Vysočina je místem vyhledávaným turisty i cyklisty. Láká hlavně svou malebnou krajinou a přírodními krásami. Snaha Nového Města zpříjemnit návštěvníkům jejich pobyt ještě více je chvályhodná. Snad se nových cyklostezek dočkáme co nejdříve.