Čtvrtý květen - den hasičů

Den hasičů připadá na svátek svatého Floriána, kterého považují hasiči za svého patrona. Už dříve by Florián velmi uznávaným svatým, hlavně na venkově. Nebylo snad vesnice, ve které by neměli jeho sošku či obraz. Měl obyvatele chránit před ohněm, bouří, povodněmi nebo suchem. Často se objevoval jako jeden ze svatých na morových sloupech, jak je tomu například v Poličce.

Svatý Florián byl kdysi plukovníkem římského vojska v Cetii a zřejmě proto je dodnes zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, jak vylívá vodu z vědra na hořící dům nebo chrám. Když se dozvěděl, že v Lorchu jsou vězněni křesťané, rozhodl se, že se k nim připojí. I přes výslechy, hrozby a mučení stál pevně při své víře. Nakonec byl zmrskán a 4. května roku 304 byl s mlýnským kamenem na krku svržen do řeky Enže. Na místě, kde je pochován, dnes stojí kostel a klášter St. Florian. Není bez zajímavosti, že císař Karel IV. dal přivést část jeho ostatků z Polska a nechal je uložit ve Svatovítském chrámu v Praze. Tehdy teprve svatý Florián vešel do podvědomí lidu českého.

Patronem hasičů se stal proto, že prý kdysi modlitbou odvrátil požár a také proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně. Kromě hasičů je ochráncem kominíků, zedníků, sládků, kovářů a hrnčířů. Dříve bylo v den jeho svátku zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se předešlo neštěstí. Jeho jméno, latinsky Florianus, znamená kvetoucí, rozkošný. Proto také v českém kalendáři dnes najdete u data 4. května Květoslava.

Hasičské sbory jsou na Vysočině velmi rozšířeny, čehož dokladem je to, že každý desátý občan je členem některého z nich. Hlavně na vesnicích se hasiči těší veliké oblibě, hlavně proto, že jsou mnohdy jedinými organizátory společenského a sportovního života ve vsi. Mimo tyto dobrovolníky se můžete setkat s profesionálními a poloprofesionálními záchrannými hasičskými sbory.

Činnost hasičů je různorodá. Nejen že pomáhají při požárech, povodních a haváriích, ale odstraňují i různé nepříjemnosti běžného života, jako jsou zabouchnuté dveře od bytu nebo kotě mňoukající z vrcholku stromu, které se bojí samo slézt. Mimo to se snaží o vychovávání nejmladší generace a to zakládáním a vedením oddílů Mladých hasičů. Spolu s nimi a pak také i sami se účastní různých soutěží. Pro děti je to například soutěžní hra Plamen. Tam předvedou nejen své teoretické znalosti, ale také absolvují překážkovou dráhu, orientační běh nebo předvedou útok.

A na svého patrona hasiči také nezapomínají. Vždyť řád Svatého Floriána je jedním z největších hasičských vyznamenání a obdržet jej, to už něco znamená.