Zlatá jeřabina

je ocenění návštěvníků webových stránek kraje Vysočina a týká se nejlepší kulturní aktivity nebo počinu za rok 2005. Cílem celé akce je poukázat na kulturní dědictví a kulturní akce v kraji.

V loňském roce získala Zlatou jeřabinu za nejlepší kulturní aktivitu Tančírna Třešť a za péči o kulturní dědictví Hasičský dům Telč.

Letos bylo přibližně třicet nominovaných. Největší podporu získalo setkání uměleckých kovářů v Brtnici pod názvem Brtnická kovadlina. Umělecké kovářství má na Vysočině velkou popularitu. Můžete se s ním setkat téměř na všech trzích, jarmarcích a také ve skanzenech. V Brtnici se jedná o setkání mezinárodní. Umělečtí kováři se sejdou na brtnickém zámku a zde pořádají „kovářská klání". Tato akce je finančně podpořena z grantu Fondu Vysočiny, naši zemi reprezentuje přibližně stovka kovářů.

 

 

Další letošní kategorií bylo kulturní dědictví. Zde nejvíce zapůsobil portál restaurované sýpky v Lukách nad Jihlavou. Je to dvoupatrová hospodářská budova, jejíž vznik je datován do let 1720 - 1730. Velkou pozornost budí hlavně bohatě zdobenými barokními štíty. Nyní je využívána jako tělocvična. Celková obnova byla dovršena v loňském roce zrestaurováním portálu na boční zdi sýpky.

Druhé místo obsadila obnovená šindelová střecha kostela sv. Markéty v obci Loukov. Tento kostel patří mezi trojici gotických podlipnických kostelů, první zmínka o něm je z roku 1352. Generální opravu šindelové střechy a korunní římsy barokní věže kostela provedl pan Zbyněk Fojtášek z Jihlavy.

Ocenění kulturní počin a kulturní aktivita Zlatá jeřabina budou slavnostně předána 21. června 2006 v Horáckém divadle v Jihlavě. Doufám, že při příštím ročníku vyhraje některá z akcí nebo nějaká z historických staveb blíže Žďáru nad Sázavou, Novému Městu na Moravě nebo Bystřici nad Pernštejnem. Vždyť i my se máme čím chlubit.