Informací není nikdy dost

Tak to si asi řekli v Bystřici nad Pernštejnem, když se rozhodli podpořit projekt zaměřený na prezentaci obcí v Bystřickém okolí. Je to nejen nová služba pro obce, ale také pro turisty a návštěvníky zainteresovaných vesnic.

Do nového projektu, připraveného Informačním centrem Bystřice nad Pernštejnem, se přihlásilo celkem sedmnáct obcí z Bystřického mikroregionu. O co v něm vlastně jde? Hlavně o prezentaci jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku. Jedná se o nové vývěsní tabule, na kterých najdete spoustu zajímavých informací.

Sedmnáct obcí z mikroregionu, které měly zájem a chuť se do tohoto projektu zapojit, teď bude mít na návsi vyvěšenou informační tabuli. Mimo to si budete moci v Informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem vyzvednout brožurku, ve které najdete obdobné informace, jako na vývěsních tabulích. Každá z nich bude obsahovat informaci o mikroregionu jako celku a pak také údaje o vesnici, které se bude týkat.

Stejně budou vypadat i vývěsní tabule. Z jedné strany vám bude představen mikroregion a ze strany druhé obec. Text, ve kterém budete seznámeni s historií a s jednotlivými atraktivitami, bude doplněn spoustou fotografií a mapou. Mimo to zde budou uvedeny důležité kontakty a typy na výlet. Dozvíte se i které osobnosti se ve které vesnici narodily nebo žily a kde se můžete ubytovat nebo najíst.

Autoři vývěsních tabulí se snaží především o různorodost. Každá tabule má svůj vlastní název a to podle toho, čím je popisovaná obec výjimečná nebo zajímavá. Například Střítež bude mít na své návsi informační ceduli s názvem „Rozcestí za památnými kameny". Kolem Stříteže skutečně smírčí kameny najdete, jeden z nich bude i na doprovodné fotografii. Kromě nich najdete ve Stříteži i kameny hraniční.

Bystřické informační centrum by chtělo informační tabule dokončit a nainstalovat do konce května.