Hasiči zkoušeli svou připravenost

Období května většina sborů dobrovolných hasičů v okolních obcích využívá k tomu, aby přezkoušela připravenost svou i svých strojů.

Jednotlivé hasičské sbory jsou v tzv. okrscích a ty pak soutěž připravují. Podle velikosti okrsku se sejde přibližně deset až sedmnáct družstev, která pak soupeří, kdo je lepší. Jedno takové okrskové kolo soutěže se uskutečnilo například v Křídlech, zde proběhla soutěž okrsku Nové Město na Moravě.

Už brzy ráno se začali hasiči sjíždět na louku na okraji Křídel. Počasí sice vůbec nepřálo a stále hodně pršelo, nicméně oheň si také nevybírá, kdy má dělat škody. A tak soutěž proběhla i v tomto škaredém počasí. Po osmé hodině velitel soutěže zavelel nástup a tím se starostou okrsku celou soutěž zahájili.

Soutěžení probíhalo ve třech fázích. Fyzičku si hasiči zkusili jednak při štafetovém běhu, jednak při hlavní části soutěže, útoku. No a protože u likvidací požárů a záchranných akcí jsou důležité také znalosti, ty se prověřovaly formou zkušebních otázek.

Nejzajímavější částí je již zmiňovaný útok. Soutěžící družstvo si připraví stříkačku, hadice, savice, rozdělovač a další potřebnou výzbroj a velitel družstva zahájí "útok". Každý hasič ví zcela přesně, co má dělat, vyrazí a ujme se své práce. Je potřeba zapojit ke stroji savice, které přivádí vodu do stříkačky.

Další hasiči pak běží s hadicemi k terčům. Útok končí tehdy, když proudy vody srazí dva terče. V tu chvíli se zastaví stopky. Čas je měřen nejméně třemi stopkami, aby nikdo nemohl časem útoku manipulovat. Dále je důležité, jak správně byl útok proveden, jestli bylo vše tak, jak má být. Na to dohlíží rozhodčí a pokud je něco špatně, přičítají se k naměřenému času trestné body.

Občas se stane, že některý stroj nenastartuje nebo nenasaje vodu. Tentokrát tomu tak nebylo a vše proběhlo podle plánu. Je samozřejmé, že některá družstva byla horší, některá lepší. Hlavní ale je, že všichni předvedli svou připravenost a přihlížející diváci viděli, že v případě opravdového zásahu se na hasiče mohou spolehnout.

Ne méně zajímavou podívanou byl odjezd všech sborů. Díky vydatnému dešti louka pořádně rozmokla a snad jediné auto nebylo schopné vyjet bez cizí pomoci. Na louce ale nikdo nezůstal a všichni se postupně vydali ke svým domovům.