Námětové cvičení hasičů

je zkouška, která má prověřit, jak jsou hasičské sbory připraveny k výjezdu, aby zasáhly při požáru nebo jakékoliv jiné záchranné akci.

V sobotu ve 14.02 hodin bylo nahlášeno v centrálním středisku Jihlava, že hoří ve Slavkovicích objekt seníku. Šlo právě o uvedené námětové cvičení. Jihlavská centrála začala obvolávat velitele sborů okrsku Nové Město na Moravě. V jednotlivých obcích začaly houkat sirény a hasiči se sbíhaly k hasičárnám, aby vyrazily k zásahu. V tu chvíli nikdo nevěděl, že se jedná pouze o cvičný poplach. A vyrazilo se do Slavkovic.

Vyzváno bylo patnáct sborů, dorazilo dvanáct. Nové Město vypravilo dvě družstva, takže zasahovalo celkem třináct družstev. Úkolem bylo přivést vodu z rybníka stříkačkami a hasit zmiňovaný objekt. Vodní vedení bylo opravdu dlouhé, samozřejmě byly nápomocny také hasičské cisterny.

Během krátké chvíle byl objekt obklíčen hasiči a z několika proudnic mířila voda na pomyslný požár. Jelikož hasičů bylo nápomocno dostatečné množství, po chvílích se u proudnic střídali. Tlak vody je obrovský a takový požár může trvat několik hodin, je tedy třeba využít co nejvíce rukou.

 

Úkolem bylo zjistit, jak jsou sbory akceschopné. Cvičení se připravovalo dlouhou dobu. Vše muselo být důkladně připraveno a spočítáno, aby byl zásah co nejdůvěryhodnější. Hlavním organizátorem byl velitel okrsku Nové Město na Mor. Jiří Mrkos. Zásahu pak velelo poloprofesionální družstvo hasičů z Nového Města pod vedením velitele zásahu Romana Dobrovolného.

Vzhledem k tomu, že akce byla vyhlášena v sobotní odpoledne, kdy je na vesnici každý v pracovním nasazení, byla účast opravdu vysoká. Také časy příjezdů byly na místní podmínky velice slušné. Technika vesnických sborů není nejnovější a udržet ji v provozuschopném stavu je pro některé obce opravdu vyčerpávající. Obnova techniky totiž probíhá minimálně, maximálně se obměňují hadice, savice a podobně. Ale například o nové stříkačce či vozidle si může každý sbor jen nechat zdát. Dobrovolní hasiči jsou trochu opomíjeni a je to na výbavě hned vidět. Celá akce byla o to zajímavější, že se dostavily i sbory, které nemají svoje zásahové vozidlo. Prostě se nasedlo do osobních aut, stříkačka se naložila na vozík a vyrazilo se.

 

Po ukončení zásahu byl svolán nástup, kde byla celá akce zhodnocena. Hasiči byli veliteli pochváleni, že zásah proběhl úspěšně, jediné výtky směrovaly k oblečení některých hasičů, kteří nedorazili v pracovních uniformách. I tak byl hlavní úkol splněn.

Hasiči ukázali, že pokud je potřeba, tak vyrazí. Doufejme tedy, že v případě skutečného poplachu proběhne akce buď stejně nebo ještě lépe.