Sraz rodáků a oslava stého výročí založení hasičského sboru v Maršovicích

Víkend byl v Maršovicích ve znamení oslav. Nejenže zde byl sraz rodáků, ale také tu probíhala oslava stého výročí založení sboru. Ten založil, jako ostatně i další sbory v okolí, nadučitel z Rokytna Adolf Libra.

Oslava proběhla ve velice parném dni a sjela se na ni spousta sborů z okolí. Hasičský stejnokroj jste potkali na každém kroku, ale nejvíc jich bylo na prostranství u kapličky a později za Maršovskou rychtou.

Všechny sbory postupně nastoupily a představily se, pak následovaly slavnostní projevy. Zúčastnil se starosta Nového Města na Moravě, pod které Maršovice patří, Josef Sokolíček,
zástupce místních hasičů shrnul historii sboru, poděkovali za práci a popřáli hodně dalších úspěchů také starosta okrsku Nové Město Ladislav Fajmon a velitel stejného okrsku Jiří Mrkos. Hodně zdaru popřál i člen aktivu zasloužilých hasičů pan Řepiský.

I když se každý snažil svůj projev co nejvíce zkrátit, přece jen byli nastoupení hasiči v závěru notně dehydrováni. A tak po ukončení slavnostního nástupu spěchali k Maršovské rychtě, kde je čekalo občerstvení.

Ale připravený program nebyl úplně vyčerpán. Všechny přítomné čekalo ještě předvedení historické i moderní hasičské techniky. Hasičský sbor z Blažkova divákům ukázal, jak se u nás hasilo kdysi. Hasičskou stříkačku přivezli na voze taženém párem koní, všichni hasiči byli v dobových uniformách. Mnozí přítomní neodolali a šli si obsluhu stříkačky vyzkoušet také.

Poté poloprofesionálové z Nového Města předvedli hašení ohně moderní technikou. Přijeli, jak jinak, v plné parádě se zapnutou sirénou. Hasili vodou i pěnou, ta se líbila hlavně dětem.

Pak už nic nebránilo volné zábavě, ke které přispěla i kapela Babouci.