Co skrýval sarkofág v tajemném hradu

O Kristkově glyptotéce jsme již psali a slíbila jsem, že přineseme reportáž z některého dalšího happeningu.Další, v pořadí už šesté z celkových jedenácti zastavení na řece Dyji, se konalo v Rakousku. I tentokrát odhaloval Lubo Kristek svou sochu, i tentokrát mohli přihlížející spatřit jeden z jeho legendárních happeningů.

První zastavení bylo přímo u pramene řeky Dyje, tedy na Vysočině. Další se postupně objevují po proudu řeky. Dyje jakoby mistrovi učarovala, svými díly jí vzdává hold a takovou poctou se může pochlubit jen málokterá řeka. Nikdo, kdo se vydá po jejím toku, nemůže minout umělecká díla, která pro ni Lubo Kristek vytvořil.

Zastavení šesté bylo spojeno s artefaktem nazvaným „Ptačí poslání". Jde o dřevěný sarkofág, který vyhlíží jako prehistorická ptačí hlava. Už samo místo, kde se odehrával happening, bylo zárukou určité tajemné mystiky. Rakouský hrad Hardegg, který se hrdě vypíná nad řekou Dyjí.

Do místnosti hradu, kde happening probíhal, se přišla podívat spousta lidí. Mnozí z nich už viděli i předchozí odhalování soch, někteří ale přišli poprvé a byli příjemně překvapeni. Tentokrát byl artefakt odkryt hned na začátku celého představení, ale o chvíle napětí tu nebyla nouze. Hned po otevření sarkofágu mnozí oněměli úžasem, když z něj vystoupila Kristkova asistentka a přítelkyně Iveta Pavlovičová, připomínající vodní vílu. Následovalo odkrytí dalšího patra sarkofágu, kde ležel sám mistr. Mezi publikem se v tuto chvíli objevovali napjaté otázky, jestli žije a dýchá, protože byl ve svém dobrovolného vězení uzavřen více než dvacet minut. Pan Kristek po skončení s úsměvem vysvětloval, že to byla zkouška nanečisto, protože by po své smrti chtěl být v tomto sarkofágu pohřben.

Celý happening byl doprovázen temnou, mystickou hudbou, tajemnou atmosféru navozovalo i tlumené osvětlení hrobky. Po celou dobu představení přihlížející ani nedutali a dlouhý, závěrečný potlesk odměnil všechny účinkující. Po jeho skončení nastala doba slavnostních projevů a odhalení pamětní destičky. Toho se ujali zástupce země Dolní Rakousko Heribert Donnabauer a Francesca hraběnka Pilati von Thassul zu Daxberg.

Umělcova vitalita, energie a chuť do práce je ohromující. Ve věku, kdy mnozí jeho vrstevníci spíše odpočívají, se on vrhnul do takového velkolepého projektu. Spoustu práce už má sice za sebou, ale ještě ho spousta čeká. Zastavení je jedenáct, takže ještě dalších pět míst musí spolu se svou asistentkou připravit. Nainstalovat sochy, sehnat herce do doprovodných představení, zkoušet, hlídat každý detail aby pak před užaslými zraky diváků předvedl konečný výsledek svého snažení.

Nakonec možná jen připomínka, kde a kdy můžete navštívit další zastavení.

To sedmé bude 1. 7. v 18 hodin ve Znojmě v blízkosti Louckého kláštera, zde bude vystavena keramika s názvem „Vysvobození z útrap".
„Zrod a zároveň zatracení koule" - drobná architektura s keramikou, místo konání Janův Hrad (mezi Podivínem a Lednicí), 8. 7. ve 21 hodin.
Zámeček Pohansko poblíž Břeclavi je místem 9. zastavení. 15. 7. ve 21,30 hod. Nainstalován tu bude hrající kovový artefakt s názvem „Strom větrné harfy".
Zastavení desáté budete moci navštívit 22. 7. ve 22 hodin na Slovensku, na soutoku Dyje a Moravy (v blízkosti obce Sekule). Zde umělec umístí bronzovou sochu nazvanou „Hledající".
Poslední, jedenácté zastavení, zahalil Lubo Kristek rouškou tajemství. Místo, kde bude vystaveno dílo „Filosofie bytí" se nachází v jednom z nejpřitažlivějších míst Podyjí a je prý oproštěno od veškerých lidských zákonitostí a určeno pouze poutníkům, kteří hledají. Třeba ho najdete právě vy.