Balónové nebe na Vysočině

Od čtvrtku už zase můžeme vidět na obloze balóny. Budou tu až do neděle, posádky jsou ubytované v hotelu Medlov a od Medlovského rybníka také denně startují.

V pátek, 14. 7. startují ráno v šest hodin. Na programu je soutěžní let „Z Medlova na Medlov". Další start je v 18 hodin, let má název „Valčík s panem ředitelem".

V soboru, 15. 7. bude v 6 hodin „Hon na lišku Enertis", soutěžní let jako pocta firmě. A v 15,30 se můžete přijít podívat na „Odpolední květinové soirée, kde se bude hrát a tančit. Dámy by neměly zapomenout na nějakou originální pokrývku hlavy, protože v průběhu odpoledne bude odbornou porotou vyhodnocen nejúžasnější dámský klobouk.
A v 18 hodin se pak můžete podívat na soutěžní let „O zlatou palmu".

A konečně v neděli, 16. 7., čeká posádky v 6 hodin „Poslední let".Celá akce bude v 11,00 ukončena závěrečným posezením v atriu.

Samozřejmě že předpokládané starty nemusí souhlasit se skutečností, záleží hlavně na počasí.
Tak šťastný let!