Škody rybářů kompenzuje stát

O škodách způsobených rybářům kormorány velkými bylo už na těchto stránkách psáno. Dalším obávaným živočichem jsou vydry říční. I když patří oba druhy mezi chráněné, rybáři je v lásce nemají. Proto někdy jednají až neuváženě a zákon nezákon, snaží se těchto tvorů zbavit.

 

Z jejich pohledu je věc velice nepříjemná. Ale na druhou stranu můžeme být rádi, když se chránění živočichové do volné přírody vrací a jejich výskyt vzrůstá. Například jmenovaná vydra se objevuje v původních lokalitách, aniž by byla uměle vysazována, určitě ale nejde o přemnožení. Vydra mizela díky nepříznivým vlivům lidské činnosti a pokud se vrací, dává nám tím najevo, že se prostředí opět zlepšuje. V současné době populace vydry pokrývá přibližně čtyřicet procent území naší republiky a Vysočina je jednou ze tří největších lokalit.

Stát si je vědom škod, které jsou oba jmenované druhy schopni způsobit. Proto se snaží rybářům jejich problémy kompenzovat. Počet žádostí rybářů z Vysočiny o náhrady se každoročně zvyšuje, od roku 2003 je jich podáváno třikrát více a rozděleny by měli být téměř tři milióny korun. Z krajské statistiky je možno vyčíst, že v roce 2003 žádalo 15 zájemců o náhradu škod způsobených vydrou, nyní bylo uspokojeno 69 žádostí. Co se týká kormorána, jedná se o 8 žadatelů.

Dle informací hejtmana kraje Vysočina, Miloše Vystrčila, v roce 2006 kraj přeposlal téměř dva miliony korun jen v prvním pololetí, v druhém do miliónu moc nechybělo. Snad to rybářům pomůže a nebudou vypisovat odměny za hlavy těchto živočichů, jak se občas stává.
Co se týká řek, na ně se náhrada škod nevztahuje, protože podle legislativců nelze škodu přesně vyčíslit.